Kaamasjoki, Kielajoki 1583

Försäljningen av tillstånden till fiskeplatsen startar den 18.5.2020 kl. 9.

Kielajoki och Kaamasjoki, som rinner ca 90 km från Peltotunturi-fjällen och ut i Muddusjärvi är ett nytt självständigt spöfiskeområde. Kaamasjokis största biälv Kiellajokis vattenområden från Kaamanen-Karigasniemi vägbro till älvens övre lopp har i många år varit helt fredade från allt fiske på initiativ av Enare fiskeområde. Med fredningen har man tryggat öringens vandring från Muddusjärvi till Kaamas- och Kielajoki för att leka. Älvarna vårdas inte med utplantering utan fiskstammen är beroende av naturlig förökning.

Fiskeområde: Kaamasjoki Karigasniemi landsvägsbro -  Kielajoki Karigasniemi landsvägsbro

Kaamasjoki, Kielajoki

Rekreationsfiske
26.5. - 31.8
Flugfiske, Kastfiske
Öring, Harr, Sik, Gädda
Naturliga fiskstammar, inga planteringar

Köp tillstånd

Tillståndsförsäljning startar den 18.5.2020 kl. 9.

Kontrollera före resan om det finns tillstånd kvar. Antalet tillstånd: 1400 fiskedygn.

Ifall ni tänker skaffa tillstånd per telefon åt flera personer, se till att ha allas adresser och födelsedatum till hands vid köptillfället. Annars kan försäljningen avbrytas. 

Tillståndspriser: 

  • 15 €/dygn eller 10 €/12 timmar 

Alla under 18 år får 50 % rabatt på tillstånd men under 15-åringar kan också fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot.

Man kan också skaffa ett familjetillstånd till det här området. Som en familj räknas barn under 18 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Som familj räknas också gifta par och sambor. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

26.5. - 31.8
  • Tillåtna fångstredskap: Drag, fluga. 
  • Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 1376/2004, utfärdad 30.12.2004, är användning av agnfisk vid mete, pimpling och annat handredskapsfiske absolut förbjuden i Övre Lapplands kommuner (Enare, Utsjoki, Enontekis). 
  • Vid förflyttning till vattendrag som mynnar ut i Ishavet ska fiskeredskapen desinficeras omsorgsfullt för att hindra spridning av parasiten gyrodactylus salaris. 
  • Fiskeredskap som hämtas till länen i Övre Lappland från andra områden måste vara fullständigt torra eller desinficeras vid ett desinfektionsställe. Se desinfektionsställena under tilläggsinformationen nedan.
  •  

Fångstkvot

Öring  1 fisk / tillstånd
Andra laxfiskar 3 laxfiskar / tillstånd

Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi.  Även släppta fiskar ska anmälas. 

Fångstmått

  • Alla former av öring 50 cm
  • Harr 30 cm

Övriga uppgifter

Tjänster

Kaamanen, Inari

Desinfektion av redskapen

Desinfektionsställen: Enare fiskehamn. Vid Tana älv finns möjlighet till desinfektion på 15 ställen där man säljer fisketillstånd.