Iijokis mellersta del 5573

Ijo älvs mellersta del; forsar, strömmar och lugnvatten mellan Koivukoski och Ervasti bro. Fiskeområdets sammanlagda längd är 53,5 kilometer. De vanligaste bytesfiskarna är stora harrar och öringar. I lugnvattnen är den vanligaste bytesfisken gädda. Forsarna i Ijo älvs mellersta del lämpar sig utmärkt för bl.a. flugfiske avharr. I området finns vindskydd och ställen att göraupp eld och fiskaren kan också vila bl.a. i kåtan vid Räpättävänkoski. Älvens fiskbestånd vårdas genom utplantering av örings- och harryngel.

Tillståndsområde:

Forststyrelsens, Jurmu II delägarlags, Lassinniemi delägarlags, Jurmu IVdelägarlags, Kellolampi delägarlags, Pintamo delägarlags och Korentojärvi delägarlags vattenområden mellan Jurmu och Ervasti, längd53,5 km. Vid Jurmunkoski, på västra stranden på en sträcka avca650m,ut till halva älven, finns ett privat vattenområde, som inte hör till tillståndsområdet. 

Iijokis mellersta del

Rekreationsfiske
1.6 – 31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9 – 31.10.
Flugfiske, Kastfiske
Harr, Öring, Gädda, Abborre, Sik
Ungfiskar av naturliga arter planterats
Kåta, Vindskydd, Egen båt, Båtramp, Stuga

Köp tillstånd

Priser:

 • 10€ / dygn
 • 25€ / vecka
 • 50€ / säsong

Personer under18 år får 50 % rabatt på tillstånden. Personer under15 år kan fiska med sin vårdnadshavares tillstånd på samma fångstkvot. Priset och fångstkvoten på ett familjetillstånd är dubbla.

 

Forststyrelsens fisketillstånd förmedlas även av telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd. Öppen vardagar 9-16

 

I webbutiken kan du köpa tillstånd direkt och betala med de vanligaste betalningssätten.

 

 

Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha:

Tillståndstyp Nummer Pris
Ett dygn 0600 55 1640 10,01 € + msa
En vecka 0600 55 1641

24,95 € + msa

Under 18 år ett dygn 0600 55 1643

5,01 € + msa

Under 18 år en vecka 0600 55 1644 12,52 € + msa

 

Du kan beställa fisketillstånd med mobilen från ett automatnummer. Ring till numret för den tillståndstyp du vill ha och knappa in fiskeområdets fyrsiffriga nummer.

Noggrannare anvisningar >

Samtalet debiteras på din mobiltelefonräkning.

Läs Forststyrelsens tillståndsvillkor.

Vänligen lägg märke till att man kan skaffa mobiltillstånd med högst 100 euro per månad från en mobilanslutning och dagligen högst två köp per anslutning.

 

 

 

Pudasjärvi: Neste Pudasjärvi
Pudasjärvi: Syöte naturum
Kuusamo: Servicepunkten Karhuntassu

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd kvar / Dagar kvar
 • Flera kvar
 • Mindre än 5 kvar
 • Slut

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

1.6 – 31.10. Fiske av öring är förbjudet 1.9 – 31.10.
 •  Efter avslutat fiskande ska fångstanmälan göras på adressen www.tuikki.fi. Även släppta fiskar ska anmälas.
 • Havslaxar måste släppas fria!
 • Tillåtna beten: drag och fluga.  
 • Skyddsområd:

   - Lapinkoski-Honkakoski, cirka 300 m
   - Tipparinne, cirka 600 m
   - Räpättävä, cirka 550 m

 • Användning av båt och kanot vid fisket är tillåten. Användning av motor vid fiske är tillåten endast i lugnvatten.   Forststyrelsens spöfisketillstånd för Norra Österbotten och Kajanaland (5411), enbart betald fiskevårdsavgift eller allemansrätten (mete och pimpling) ger inte rätt att fiska i tillståndsområdet.  
 • Enligt beslut av Kainuu NTM-central är mete, pimpling och kastfiske förbjudet i lugnvattnen i samtillståndsområdet i Ijo älvs mellersta del 1.11 - 31.5, förutom Jurmu II.

Fångstkvot

Dygnstillstånd   Öring 2 st / dygn, harr 5 st / dygn
Veckotillstånd    Öring 2 st / dygn, harr 5 st / dygn
Säsongstillstånd Öring 2 st / dygn, harr 5 st / dygn
Laxfiskar     Öring, lax, insjölax, regnbågslax,röding, harr

 

 

 

 

 

Fångstmått

 •    Harr minst 35cm
 •    Öring utan fettfena minst 50cm
 •    Öring med fettfena minst 60cm

Övriga uppgifter

Vård av fiskevatten

Yngelutplantering av öring och harr.