Verkkolupa Inarijärvi 1290

Verkkolupa Inarijärvi

Fångst med övriga redskap
Kalenderår
Nät, Katsa, Agnkrok, Ljuster, Harpun, Båge
Sik, Harr, Öring, Röding, Abborre, Gädda, Lake

Karta

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enare

Köp tillstånd

Priser:

10 € / tillstånd

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopas 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

Kundtjänsen i Ivalo
Ivalontie 10, 99800 Ivalo
Tfn 0206 39 7701

Övre Lapplands naturum Siida
Inarintie 46, 99870 Inari
Tfn 0206 39 7740

 

Tillståndsvillkoren

Fångstmått och fredning

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

 • öring minst 50 cm
 • harr minst 30cm
 • röding minst 45 cm
 • insjölax minst 60 cm

Röding fredad 15.9.-30.11.

Fångstkvot

Inga fångstkvoter.

Tillåtna fångstmetoder

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

 • 1 nät, maximal längd 31 m
 • 3 katsor
 • 10 agnkrokar. Vid agnkrok skall dock jord- och skogsbruksministeriets förordning nr: 1376/2004, 3 § följas. Det är förbjudet att importera fisk som bete från andra vattenområden.
 • Ljuster, harpun och båge

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2016. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb) >

Allmänna tillståndsvillkoren

 • Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.
 • Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.
 • Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen.
 • Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.
 • Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.
 • När fisket avslutas kan fångstanmälan göras på www.tuikki.fi (på finska).
 • Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.