Hoppa till huvudinnehåll

Enontekiön verkkovedet 1272

Enontekiön verkkovedet

Fångst med övriga redskap
Kalenderår
Nät, Katsa, Agnkrok
Abborre, Gädda, Lake, Sik, Harr, Öring

Karta över tillståndsområdet

Ei karttaa tällä hetkellä Lappland, Enontekis

Köp tillstånd

Priset är 12 € / tillstånd.

Tillstånden är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet och betalningskvittot bör finnas med vid fisket.

De traditionella redskapsmärkena slopades 2020. Fiskaren får inte längre särskilda redskapsmärken per post efter att ha köpt ett tillstånd. Det räcker att fiskaren anger sitt namn och telefonnummer på fångstredskapet.

 

Fjällapplands naturum
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
Tfn 0206 39 7950

 

Tillståndsvillkoren

Områdesvisa tillståndvillkoren

Kalenderår
  • Tillståndet för fiske med övriga redskap berättigar inte till kommersiellt fiske.
  • Tillståndet berättigar inte att använda långrev.

Fångstmått och fredningstider

Minimimått enligt fiskeförordningen bl.a.

  • Öring minst 50 cm
  • Harr minst 30 cm
  • Röding minst 60 cm i Kilpisjärvi

Fiske av öring och lax är förbjudet i Naimakkajärvi.

Fångstkvot och fångstrespons

Inga fångstkvoter.

Tillåtna redskap

Tillståndet berättigar till ett av följande alternativ:

  • 1 nät, maximal längd 31 m
  • 3 katsor
  • 10 agnkrokar. Tillståndet berättigar inte att använda långrev.
  • Ljuster, harpun och båge (inte i Kipisjärvi och Naimakkajärvi)

Ett tillstånd för fiske med övriga redskap ger alltså rätt att använda endast ett slags fångstredskap åt gången. Ett tillstånd för fiske med övriga redskap tillåter alltså inte att till exempel fiska med både nät och katsa samtidigt, utan för detta behöver fiskaren två tillstånd för fiske med övriga redskap.

Märkning av redskap

Stående fångstredskap ska märkas enligt förordningen om fiske 1360/2015. Fångstredskapen ska även markeras med fiskarens namn och telefonnummer.

Bekanta dig med instruktioner (PDF, 500 kb, öppnas på en ny flik).

Allmänna tillståndsvillkoren

Ett tillstånd är i kraft först när det är betalt. Tillståndet och betalningskvittot ska medföras och på begäran visas upp för en av Forststyrelsen befullmäktigad övervakare.

Innehavaren av tillståndet (vars namn har antecknats på tillståndet) ansvarar för det fiske som idkas med tillståndet. Den som fiskar är skyldig att utreda vilka tillstånd som behövs för fisket och att det är lagligt.

Tillståndet för fiske med övriga redskap är fångst- och båtlagsspecifikt och är i kraft ett kalenderår.

Tillståndet gäller inom Forststyrelsens vattenområden som anges i vattenområdesförteckningen och/eller på kartan över tillståndsområdet.

Brott mot tillståndsvillkoren kan leda till att tillståndet återtas.

Förutom Forststyrelsens tillståndsavgift ska personer mellan 18 och 64 år betala statens fiskevårdsavgift om fisket består av annat än metning och pilkfiske.