Användningsvillkoren och dataskyddsbeskrivningen för webbtjänsten Eräluvat.fi har uppdaterats den 9 maj 2023.

Vi preciserade användningsvillkoren och ändrade språkdräkten så att villkoren skulle vara tydligare än tidigare. De egentliga villkoren ändrade i följande punkter:

  • Åldersgränsen för användningen av tjänsten ändrade till 13 år och villkoret om vårdnadshavarens samtycke lades till.
  • Uppgifterna om kakorna togs bort och ersattes med en länk till dataskyddsbeskrivningen, där aktuell information finns.
  • I stycket Dataskydd vid betalningsrörelse uppdaterades uppgiften om betalningsförmedlare.

Bekanta dig med användningsvillkoren här: www.eraluvat.fi/se/jakt-och-fisketjanster/forststyrelsens-tillstandsvillkor/anvandningsvillkor-och-dataskyddsbeskrivning.

Dataskyddsbeskrivningen uppdaterades i punkt 9. Kakorna så att punkten motsvarar den nuvarande situationen. Dessutom lade vi till punkt 3. Insamlingen av personuppgifter ett omnämnande om det samtycke som krävs av vårdnadshavare till under 13-åriga personer.

Dataskyddsbeskrivningen kan läsas på adressen verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/dataskyddsbeskrivning.