Serviceåtgärder görs i karttjänsten Utflyktskarta.fi måndagen den 9 januari 2023 kl. 06.00-09.00. Under denna tid kan det vara avbrott i Utflyktskarta.fi

Vi beklagar eventuella besvär som avbrottet kan medföra.