I Eräluvat-webbutiken utförs underhållsarbeten tisdagen den 16 mars från och med klockan 20. Under denna tid kan man inte göra inköp i webbutiken och inte heller logga in på kundkontot. Mobilappen Eräluvat är inte heller i funktion. Webbplatsen Eräluvat.fi fungerar som normalt under serviceavbrottet.

Serviceavbrottet avslutas cirka klockan 23. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför.