De nya uppgifterna i Vildmarkspasset har nu publicerats. Uppgifterna i Vildmarkspasset är material för vildmarksfostran som riktar sig till skolor och klubbar. Med hjälp av materialet är det lätt för lärarna att informera barnen om den finländska naturen och jakt- och fiskekulturen. Uppgifterna finns på websidan eraluvat.fi/se.

Vildmarkspasshelheten omfattar olika typer av uppgifter inom fyra ämnesområden: allemansrätten, att röra sig i naturen, fiske och viltvård. Uppgifterna tar deltagaren med ut på äventyr i naturen, utmanar färdigheterna i informationssökning och teamarbete samt uppmuntrar till rörelse genom spel och lekar.

Undervisningspaketet innehåller material för olika åldersgrupper, från första klass till gymnasiet. Uppgiftshelheten kan användas i skolornas valfria kurser eller till exempel i eftermiddagsklubbar. Vildmarkspasset avläggs genom att utföra tre uppgifter ur varje helhet och anteckna prestationerna i Vildmarkspasshäftet. Alla som har avlagt Vildmarkspasset får ett diplom.

Alla uppgifter och närmare information: eraluvat.fi/se.