Den hetaste fiskesäsongen håller på att inledas när även mer sporadiska hobbyfiskare har semester och tillbringar tid på stugan. Forststyrelsen påminner om att de i åldern 18-64 år som fiskar med handredskap eller fångstredskap samt kräftfiskare alltid ska betala fiskevårdsavgiften. Vid fiske med flera handredskap eller med ett enda fångstredskap samt vid kräftfiske ska utöver fiskevårdsavgiften även tillståndet från vattenområdets ägare vara betalt.

Fram till början av juni inlöstes cirka 130 000 fiskevårdsavgifter. Dessa avgiftsintäkter utgjorde 5,5 miljoner euro. I år har fiskarna löst in färre avgifter än i början av sommaren för ett år sedan, men avgiftstakten brukar öka närmare midsommar.

Under sommarsäsongen finns det också mer fiskeövervakning som på tjänstens vägnar utförs av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen. Dessutom utförs övervakningen av tusentals fiskeövervakare som utbildats av Centralförbundet för Fiskerihushållning och som delägarlagen, kommunerna eller fiskeriområdena har befullmäktigat för övervakningsuppgiften.

Fiskeövervakarna ger fiskare råd till sjöss, men tillstånden granskas också. När man fiskar ska man ha med sig ett intyg över fiskevårdsavgiften och andra nödvändiga fisketillstånd. Som bevis på att fiskevårdsavgiften har betalats kan man bevisa att kvittot är i pappersform eller elektroniskt, till exempel som fotografi eller i appen Eräluvat. Fiskekortet som följer med tidningen Fena till dem som betalat årsavgiften kan också användas som bevis på betalningen. Fiskaren måste också vara beredd att styrka sin identitet – även den som är befriad från fiskevårdsavgiften på grund av sin ålder.

Enligt lagen om fiske ska fiskevårdsavgiften betalas om man är 18–64 år och fiskar på något annat sätt än med pilk, metspö eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften berättigar till att använda ett spö och ett bete. Om det finns fler än en spön, till exempel vid dragfiske, ska dessutom tillstånd av vattenområdets ägare eller någon annan innehavare av fiskerätten betalas. För ett enda fångstredskap, till exempel fiske med katsa eller nät som är populära bland sommarfiskare eller kräftfiske krävs också tillstånd av vattenområdets ägare utöver fiskevårdsavgiften.

Fiskevårdsavgiften kan köpas i Forststyrelsens webbshop på adressen Eraluvat.fi, i appen Eräluvat, i R-kioskerna, på servicenumret 020 69 2424 och vid Forststyrelsens naturum. Övriga fisketillstånd kan köpas på statens vattenområden i Forststyrelsens webbshop Eräluvat. Fisketillstånd för privata vattenområden säljs oftast av delägarlag, gemensamma tillståndsområden som består av flera ägares vattenområden och fiskerihushållningsområden. Oftast har försäljning av fisketillstånd befullmäktigats till en webbutik som säljer fisketillstånd eller till ett annat försäljningsställe på fiskeorten. Information om vattenområdenas ägare fås till exempel från Lantmäteriverket eller fiskerihushållningsområdet. Fiskerihushållningsområdenas läge och kontaktuppgifter finns på adressen Ahven.net.

Fiskevårdsavgifterna samlas in av Forststyrelsen, som redovisar intäkterna till jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna beviljar medel till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevattnen samt till fiskeövervakning, främjande av fiske som hobby, rådgivningstjänster inom fiskerihushållningsbranschen, fiskeriområdenas verksamhet samt ersättningar till ägarna. Även vattenområdenas ägare använder inkomsterna från fisketillstånden för att underhålla fiskevattnen.

Man kan läsa om hur fiskevårdsavgifterna riktas till olika ändamål samt exempel på projekt som finansierats med fiskevårdsavgifter på webbplatsen Eräluvat.

Läs mer på eraluvat.fi/fiskevardsavgift

Mer information:
Kirsi Suojoki, specialplanerare, Forststyrelsen, kirsi.suojoki@metsa.fi, 040 186 5875

 

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen, Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf