Nyheten updaterad 27.3.2020

På grund av coronavirusepidemin är förvärvs- och annulleringsvillkoren för Forststyrelsens jakt- och fisketillstånd tills vidare flexibla. Situationen anses vara ett sådant oöverstigligt hinder som nämns i villkoren, och då kan även betalda tillstånd annulleras innan tillståndstiden inleds.

Forststyrelsens fiske-, jakt- och terrängtrafiktillstånd är förvaltningsbeslut, och betalda tillstånd kan normalt inte annulleras utan vägande skäl. På grund av undantagstillståndet har Forststyrelsen beslutat att avgiften återbetalas i enlighet med annulleringsvillkoren om annulleringen görs innan tillståndet inleds.

Fiske- och jakttillstånd och fiskevårdsavgifter

Betalda fiske- eller jakttillstånd kan annulleras innan tillståndstiden inleds genom att ringa Eräluvat servicenummer 020 69 24242 (vardagar kl. 9–16, 0,00 €/min + lna/msa). För annullering uppbärs en handläggningsavgift på 13 euro i enlighet med annulleringsvillkoren. Det minsta beloppet som återbetalas är 20 euro.

Om du vill flytta ett betalt tillstånd till en annan tidpunkt ska det betalda tillståndet annulleras och ett nytt tillstånd reserveras. Om du vill föra över tillståndet till en annan person ska du kontakta telefonservicen.

Observera att giltiga tillstånd inte går att annullera. En fiskevårdsavgift som betalats för ett år kan inte återbetalas av den här anledningen. För kortvariga fiskevårdsavgifter (ett dygn eller en vecka) skulle beloppet som återbetalas bli lägre än 20 euro.

För obetalda tillstånd tillämpas normala förvärvs- och annulleringsvillkor. Obetalda tillstånd kan annulleras före utgångsdatum utan annulleringskostnader. Observera att tillståndet inte annulleras för att man inte betalar fakturan.

Terrängtrafiktillstånd och spårtillstånd

Även terrängtrafiktillstånd kan annulleras med avvikelse från de allmänna annulleringsvillkoren. Annulleringen ska göras innan tillståndet börjar gälla. För annullering, kontakta handläggaren för ansökan om terrängtrafiktillstånd.

Det går inte att annullera sådana tillstånd (till exempel spårtillstånd) som redan har använts en del av tiden.

För spårtillstånd, kontakta närmaste kundservice per telefon eller e-post eller Eräluvat servicenummer 020 69 2424 (vardagar kl. 9–16, 0,00 €/min + lna/msa).

Stugor

En separat nyhet har publicerats angående reserverings- och hyresstugor >

Mer information om ödestugor i utinaturen.fi >

Tilläggsuppgifter