Hoppa till huvudinnehåll
28.01.2020 Kirsi Suojoki

Förra året köptes fiskevårdsavgifter för 8,9 miljoner euro

År 2019 inlöste finländarna fiskevårdsavgifter aktivare än under föregående år. Till slutet av året köptes över 254 000 fiskevårdsavgifter varav över 180 000 var årsavgifter Med vinsten upprätthåller man fiskemöjligheter och sköter om vattennaturen.

18.12.2019 Kirsi Suojoki

Forststyrelsen slopar de traditionella nätmärkena

De traditionella redskapsmärkena försvinner från statens vatten efter årsskiftet. I tiotals år har fiskare fäst ett litet plastmärke på sina fångstredskap för att visa övervakaren att tillståndet är betalt. Plastmärkena slopas nu som ett led i Forststyrelsens miljömål att så småningom sluta använda plast helt och hållet.

13.12.2019 Tanja Vallo

Kungörelse: Fiskekvoter 2020-2022

Forststyrelsen har genom sina beslut den 13.12.2019 fastställt regiovisa kvoter för fiske på statliga vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.

10.12.2019 Tanja Vallo

Mobiltillstånd upphör vid årsskiftet

Perioden för traditionella mobiltillstånd slutar 31.12.2019. För Forststyrelsens kunder gäller ändringen fiskare, jägare och andra som rör sig i naturen, som har kunnat skaffa tillstånd genom att ringa ett automatnummer med mobilen. Ändringen beror på att telefonoperatören lägger ner underhållet av de traditionella mobiltillstånden.

25.11.2019 Aku Ahlholm

Drönare och GPS lockar jägare till olagligheter

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning har upptäckt att nya tekniska hjälpmedel används olagligt i jakt. Exempelvis drönare och GPS-positionerare har utnyttjats olagligt.

19.11.2019 Tanja Vallo

Terrängtrafikens kvotbeslut

​​​​​​​Forststyrelsen har beslutat om terrängtrafikens regionala kvoter för 1.1.2020–31.12.2022.

04.11.2019 Aku Ahlholm

Nu kan fiskevårdsavgiften 2020 köpas — en populär farsdagsgåva

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

12.09.2019 Tanja Vallo

Nu kan fångstrespons lämnas ännu smidigare

Forststyrelsen har förnyat systemet för fångstrespons beträffande tillstånd för jakt på småvilt.  Respons kan ges redan den första jaktdagen och sedan kompletteras under hela den tid som tillståndet gäller.