Nu kan fiskevårdsavgiften 2020 köpas — en populär farsdagsgåva

mån 4 nov 2019 06:19:00

Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Fiskevårdsavgiften är en populär farsdagsgåva – den ger pappa rätten att fiska på tusentals fiskeplatser i Finland. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro.

Fiske och friluftsliv ute i naturen främjar folks välmående. De pengar som Forststyrelsen får in genom fiskevårdsavgifterna går dessutom till ett gott ändamål, nämligen till skötseln av fiskevattnen och fiskbestånden och till främjande av fiske bland unga.

”Många familjer funderar som bäst på vad de kunde köpa till pappa, så vi beslöt att börja sälja fiskevårdsavgifter redan i oktober. Vad kunde vara en bättre gåva till en fiskande pappa, farfar eller morfar än tid att fiska i fred och möjligheten att komma hem med god och hälsosam närmat”, menar jakt- och fiskedirektör Jukka Bisi vid Forststyrelsen.

I Finland uppger 1,5 miljoner* människor att de fiskar årligen. Två tredjedelar av dem är män. I denna grupp ingår många pappor, farfäder och morfäder.

Fisket har konstaterats ha många positiva verkningar på hälsan, och alla dessa kan din pappa få om du skaffar fiskevårdsavgiften åt honom som farsdagsgåva. ”Då kan han åka ut på sjön och fiska med jigg, fiska med drag med sina kompisar eller fastän flugfiska vid havet”, uppmuntrar projektchef Mika Laakkonen vid Forststyrelsen.

I jord- och skogsbruksministeriets färska utvecklingsstrategi för fritidsfisket poängteras fiskets positiva inverkan på välmåendet och hälsan samt fritidsfiskets betydelse när det gäller rekreation, glädjeämnen och upplevelser i folks liv.

Årligen får Forststyrelsen in ca 9 miljoner euro i fiskevårdsavgifter, som används till förmån för fiskarna och fiskevattnen. Med de medel som kommer in som fiskevårdsavgifter främjas ett hållbart fiske, finansieras rådgivningstjänster och fiskeövervakning, utbildas unga till ansvarsfulla fiskare, förbättras fiskarnas livsmiljöer samt görs mycket annat som är ytterst viktigt för fiskevattnen.

Behöver pappa ha en betalad fiskevårdsavgift?

Enligt lagen om fiske (79 §) ska alla som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske eller fiske med strömmingshäckla och som är 18–64 år betala fiskevårdsavgiften. Om man vill fiska med flera spön eller exempelvis något fångstredskap behöver man dessutom tillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret är 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn sex euro. Fiskevårdsavgiften för år 2020 kan köpas i Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum och i R-kioskerna.

*) Naturresursinstitutets statistik över fritidsfiskare 2016.

Läs mer

https://www.eraluvat.fi/se/fiske/fiskevardsavgift.html

Eräluvat.fi – fisketillståndssystemet (på finska)

Ytterligare information:

Projektchef Mika Laakkonen, Forststyrelsen, 040 5897559

Kommunikationschef Aku Ahlholm, Forststyrelsen, 040 4814890

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf