Försäljningen av tillstånd för jakt av hönsfåglar inleds: svar på vanliga frågor

tis 5 jun 2018 08:52:00

Dygnstillstånd för jakt av hönsfåglar börjar säljas stegvis från och med måndagen den 11 juni 2018 kl. 9. Tillståndet gäller förutom jakt av hönsfåglar också jakt av småvilt, men med undantag av bäver. Vi har samlat ihop svaren på jägarnas vanligaste frågor om tillståndsförsäljningen.

Forststyrelsens tillståndsförsäljning äger rum i två delar. För att jägarna ska kunna planera sin resa i tid säljs en del av tillstånden redan i juni. I augusti kommer fler tillstånd till försäljning och det här antalet baserar sig på viltinventeringen som då kommer att vara klar. Därmed följer tillståndens maximiantal hönsfågelstammen för året i fråga. Dessutom kan jord- och skogsbruksministeriet vid behov utfärda fridlysningar eller begränsningar.

När kan tillstånden köpas?

Tillståndsförsäljningen inleds stegvis under vecka 24. Försäljningen inleds på morgonen kl. 9.00.

  • Södra, Västra och Östra Finland må 11.6
  • Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi ti 12.6
  • Österbotten och Kajanaland on 13.6
  • Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio to 14.6
  • Enontekis, Enare, Utsjoki fr 15.6

Augusti månads försäljningsvecka inleds 27.8. Före detta, 16.8–26.8, håller tillståndsförsäljningen paus. Under pausen räknas de slutgiltiga regionala kvoterna ut utgående från de resultat som inventeringarna av vilttrianglarna har gett. Före augusti månads försäljning klarnar också de slutliga jakttiderna, som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

Var säljs tillstånden?

I Eräluvat-webbutiken och via telefontjänsten för jakt- och fisketillstånd 020 69 2424.

För vilken tid kan tillstånden köpas?

Under juni månads försäljning säljs tillstånd enbart för tiden 10.9–10.10.2018 eftersom det ännu inte är klart om jord- och skogsbruksministeriet begränsar jakttiderna för återstoden av säsongen.

För hur många dagar kan tillstånden köpas? Måste tillstånden betalas genast?

I webbutiken kan tillstånden reserveras endast för 7 dygn åt gången. Via telefontjänsten kan du med ett samtal reservera tillstånd till dig själv och till högst 9 andra personer för högst 7 dygn/person.

Förfallodag både för tillstånden som reserverats via webbutiken och för tillstånden som reserverats via telefontjänsten är 15.8.2018. Förfallodagen har tidigarelagts jämfört med tidigare år så att de tillstånd som inte betalas ska kunna återkallas i tid för att andra ska kunna köpa dem.

I webbutiken är det också möjligt att betala tillstånden genast – i sådana fall gäller inte maximireserveringen på sju dygn.

Tillstånd som reserverats i webbutiken men inte har betalts annulleras automatiskt efter förfallodagen och frigörs för köp av andra intresserade. Att däremot låta bli att betala tillstånd som beställs via telefontjänsten innebär inte en annullering utan tillstånden måste annulleras genom att kundtjänsten meddelats om detta senast 15.8.

Hur ska jag förbereda mig inför tillståndsköpet?

För att köpa ett tillstånd via webbutiken eller telefon behövs ditt namn, din adress och din födelsetid. Om du också köper ett tillstånd till någon annan bör du se till att du har de här uppgifterna för personen i fråga.

Sätt dig också in i förvärvs- och annulleringsvillkoren samt i tillståndsvillkoren redan på förhand.

Om du uträttar dina ärenden i webbutiken rekommenderar vi att du som webbläsare använder antingen Chrome eller Firefox.

Måste man registrera sig i webbutiken för att köpa ett tillstånd?

Nej, det behövs inte. Men det är ändå värt att registrera sig, alltså skapa ett användarnamn, eftersom man då får ett eget konto och i efterhand kan se vilka tillstånd man har köpt.

Mer information: Jakt- och fisketillståndens servicenummer 020 69 2424 (vardagar 9–16)