Blogi
Mika Laakkonen Ylitarkastaja

Nu när ett nytt fiskeår börjar är det ett bra tillfälle att fundera över sådant som hänt och sådant som är på kommande. Vi har nu tre års erfarenhet av fiskevårdsavgiften och de nya fiskeriområdena inleder sin verksamhet under den närmaste tiden. Det ska vara enkelt att skaffa fisketillstånd, eftersom allas tillståndsavgifter behövs för att kunna vårda fiskevattnen på ett bra sätt.

Fiskevårdsavgiften blev en tillståndsprodukt i och med ändringen av lagen om fiske i början av 2016, vilket innebär att vi idag har några års erfarenhet av det nya tillståndet. Före ändringen skulle en spöfiskare i åldern 18-64 år betala två olika avgifter: en fiskevårdsavgift och en s.k. länsspecifik spöfiskeavgift. Den nuvarande fiskevårdsavgiften har alltså till många delar förenklat och underlättat fiskarnas tillståndsärenden! Dessutom kan avgiften betalas såväl för ett kalenderår som för en kortare tid, t.ex. en vecka eller en dag. Till exempel lönar det sig att betala en kortare avgift för en person som sporadiskt fiskar vid sin stuga under semestern och prövar på att fiska med rulle.

För trollingfiske med flera spön förutsätts förutom fiskevårdsavgiften även tillstånd av vattenområdets ägare. Med tanke på dem som trollingfiskar med flera spön vore det bra om ännu fler större sammanhängande tillståndsområden kunde åstadkommas i samarbete med vattenområdenas ägare. Då skulle tillståndsärendena förenklas även för trollingfiske med flera spön. Det finns visserligen redan bra exempel på gemensamma tillstånd i vårt land.

En av de viktigaste uppgifterna för de nya fiskeriområdena enligt lagen om fiske, vilka inleder sin verksamhet i början av 2019, är att börja bereda en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska innehålla bl.a. en plan över åtgärder för vård av fiskbestånden, förslag till åtgärder som behövs för att trygga vandringsfiskarnas och hotade fiskbestånds livscykel samt uppgift om vilka områden som lämpar sig väl för fisketurism. Planerna och de planenliga praktiska åtgärderna påverkar fiskbestånden och dem som fiskar på många sätt.

Detta värdefulla och viktiga planeringsarbete genomförs för sin del med de medel som samlas in med hjälp av fiskevårdsavgifterna. Det är också bra att observera att varje betald fiskevårdsavgift har betydelse på ett eller annat sätt för vården av fiskevattnen och bättre fiskevatten i framtiden. Med hjälp av avgifterna möjliggörs bl.a. organisationernas förtjänstfulla ungdomsarbete, iståndsättning av fiskevatten, utplantering av fisk/kräftor och fiskeritillsynen.

Fiskevårdsavgiften är den allra viktigaste avgiften för många fiskare och till och med det enda fisketillståndet som behövs för många spöfiskare. Man kan säga att detta fiskekort är särskilt behändigt för fiskare som fiskar med spö och rör sig på olika håll i Finland under olika tider på året för att fiska i s.k. stående vatten (sjöar, dammar, hav). Kom ihåg fiskevårdsavgiften under dina spöfiskeresor och påminn också dina vänner att betala avgiften. Genom avgiften stöder du på ett mångsidigt sätt vården av fiskevattnen och fiskemöjligheterna i Finland. Ett nytt fiskeår är i startgroparna och vi har en mångsidig fiskesäsong i Finlands färgsprakande natur framför oss.

Översättning: Lingsoft Language Services Oy