Blogi
Aku Ahlholm

Det är bara en känsla. Vi fiskar och jagar som förr, men vi tror att allting förändrades 2016. Jag tror inte att vi inte kommer att minnas årsskiftet efteråt som något speciellt.

Den nya lagen om fiske trädde i kraft 2016. När man betalar fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i så gott som hela landet. Den gamla fiskevårdsavgiften och de länsspecifika avgifterna har slagits samman.

Statens allmänna vattenområden är nu på Forststyrelsens ansvar, i alla fall fiskeärenden. Tillstånd för kommersiellt fiske eller nätfiske skaffas numera från Forststyrelsen.

För oss som jobbar med fiskeärenden är det stora förändringar men för er som fiskar är det hoppeligen små saker: Ni får fiska som förr, spöfiskare har det även lite lättare att skaffa tillstånd.

Även jakten på statens mark förändras. För bäverjakt finns det nu ett eget tillstånd. Kortvariga tillstånd för småviltjakt blev billigare. Kvoten blev enklare i årsskiftet. Den nya jaktlagen kommer att skrivas om i år, förmodligen.

Det blev också förändringar som gäller terrängkörning. Spårtillståndet blev dyrare även om det finns mindre spår att köra på.

Allt detta betyder att vi måste skriva om våra webbsidor, förnya försäljningssystem, anställa nya människor på grund av nya uppgifter, kommunicera och marknadsföra mera än förr samt svara på telefon på nytt och på nytt.

Eräluvat-webbsidor har förnyats. Detta var nödvändigt för att publiceringssystemet blev föråldrat. Vill vi att vår information är tillgänglig åt alla nya apparater, måste vi förnya sidorna vart tredje år. När webbsidor publiceras börjar man förbereda sig till nästa förändring.

Trots allt är det smått. Vi får fiska och jaga som förr. Alla förändringarna siktar på samma mål: att jakten och fisket anpassas till samhället och till moderna värden, att naturen tas till hänsyn och att vår verksamhet är hållbart.

Vi kommer inte att minnas årsskiftet för att vi kunde fortsätta med våra hobbyer och näringar. Vi skulle komma ihåg årsskiftet om lagstiftningen eller jakt- och fiskeplaneringen skulle ha misslyckats och det skulle ha blivit stopp för allting.

Ha ett bra år 2016 i den friska finska naturen!