Vi uppdaterar Eräluvat.fi-sidorna på torsdagen den 14. mars. Under uppdateringen kan det förekomma störningar. Ny layout tas i bruk som helhet på eftermiddagen.

Layouten av webbutiken uppdateras under de inkommande veckorna.