Hela landets fisketidning Fena utkommer nu för tredje gången. Vi har hört läsarnas önskemål och gjort fiskekortet mindre och beslutat att ge ut tidningen tidigare.

Tidningen Fena utkommer en gång om året och delas ut från våren fram till hösten till fiskare under innevarande år har betalat fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret. I Fena kan du läsa om var fiskevårdsavgiften används, om ansvarsfullt fiske och om aktuella teman som berör fiskerinäringen. På tidningens baksida finns mottagarens personliga fiskekort.

Fena utkommer i år en månad tidigare än de senaste två åren, dvs. redan i april. Vi har också lyckats göra fiskekortet ännu mindre i och med att de tekniska begränsningarna för postningen har ändrat sedan den senaste utgivningen.

Fiskaren får tidningen hemburen i mitten av månaden efter att fiskevårdsavgiften betalats. När du betalar fiskevårdsavgiften före slutet av mars får du tidningen med dina fiskekort i den första distributionen den 17 april. Distributioner fortsätter till oktober.

För att få tidningen måste man i samband med betalningen av fiskevårdsavgiften uppge korrekt adress. Ifall du vill ha en svenskspråkig tidning ändra språket i Eräluvat-webbutiken till svenska eller kontakta kundservice. Tidningen delas endast ut till dem som betalat fiskevårdsavgiften för hela året, inte för ett dygns eller en veckas tillstånd. Tidningen finns inte att köpas som lösnummer.

Fiskekortet är ett kvitto på att fiskevårdsavgiften är betald. Ha alltid kortet eller kvittot på papper eller i elektronisk form med dig när du fiskar, så att du på begäran kan visa upp det för en myndighet eller fiskeövervakare.

Tidningen Fena publiceras av skogs- och lantbruksministeriet, Forststyrelsen, Lapplands, Egentliga Finlands och Norra Savolax närings-, trafik- och miljöcentraler, Naturresursinstitutet, Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf, Centralförbundet för Fiskerihushållning och Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry.

Statens fiskevårdsavgift är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 som fiskar med handredskap eller andra fångstredskap. Betala fiskevårdsavgiften via webbutiken Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum eller i R-kioskerna. Enligt lagen är tillståndet personligt, så fiskarens namn, kontaktinformation och födelsedatum behövs i samband med betalningen. Fiskevårdsavgiften är 45 euro för hela året, 15 euro för en vecka och 6 euro för en dag.

Till webbutiken >>


Fena 2018