De traditionella redskapsmärkena försvinner från statens vatten efter årsskiftet. I tiotals år har fiskare fäst ett litet plastmärke på sina fångstredskap för att visa övervakaren att tillståndet är betalt. Plastmärkena slopas nu som ett led i Forststyrelsens miljömål att så småningom sluta använda plast helt och hållet.

I framtiden kontrolleras Forststyrelsens tillstånd med hjälp av de kontaktuppgifter som fiskare redan nu ska ange på fångstredskap. På fångstredskap ska anges åtminstone fiskarens namn och telefonnummer. Detta gäller inte enbart Forststyrelsens områden för fiske med övriga redskap utan alla fiskevatten, eftersom fångstredskapen enligt gällande lag om fiske alltid ska vara försedda med fiskarens namn och kontaktuppgifter.

Under hösten har jakt- och fiskeövervakningen testat ett nytt verktyg för övervakning. Övervakarna kan kontrollera om ett gällande fisketillstånd finns för området i fråga utifrån kontaktuppgifterna.

Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap finns att köpa från och med den 18 december. Det är också möjligt att skaffa tillstånd tidigare från servicenumret 020 69 2424. För första gången är det nu också möjligt att köpa tillstånd i webbutiken Eräluvat.fi, eftersom kundtjänsten inte längre behöver skicka plastmärken till fiskaren per post.

Undantag i försäljningen

Följande tillstånd för fiske med övriga redskap i Övre Lappland säljs endast via naturumen i Övre Lappland:

1272 Enontekis fiskevatten för nätfiske
1284 Kiertämäjärvet
1287 Kuutusjärvi
1288 Kopsusjärvi
1289 Luirojärvi
1290 Tillstånd för nätfiske Enare
1291 Tillstånd för nätfiske Enare sidovatten

I följande områden börjar försäljningen först den 7 januari 2020:

1290 Tillstånd för nätfiske Enare träsk (försäljning i Ivalo/Siida)
7007 Kuivasaari
7008 Haukivesi
7009 Pihlajavesi
7011 Haapaselkä-Tolvanselkä
7014 Puruvesi allmänt vatten
7015 Pyhäselkä allmänt vatten
7016 Orivesi allmänt vatten

Fiskare köper årligen cirka 4000-5000 fisketillstånd för Forststyrelsens områden för fiske med övriga redskap. Forststyrelsen har totalt 62 områden för fiske med övriga redskap, som alla omfattar flera vattenområden.

Fiske med övriga redskap på statens vatten innebär fiske med nät, katsa, agnkrok, ryssja, långrev, ljuster (ljustring), harpun eller båge. Tillstånden för fiske med övriga redskap är fångst- eller båtlagsspecifika och är i kraft ett kalenderår. Tillståndet för fiske med övriga redskap är avsett för fritidsfiske. Tillstånd för kommersiellt fiske beviljas separat.

Läs mer

>> Forststyrelsens områden för fiske med övriga redskap (Retkikartta.fi)
>> Forststyrelsens sidor för tillstånd för fiske med övriga redskap (Eräluvat.fi)

Tilläggsuppgifter

Överinspektör Olli Urpanen, Forststyrelsen (fiske) olli.urpanen@metsa.fi, tel. 020 6395056
Överinspektör Juha Ahonen, Forststyrelsen (jakt- och fiskeövervakning) juha.m.ahonen@metsa.fi, tel. 020 6397060