Den eftertraktade tillståndsförsäljningen till Utsjoki, Enare och Enontekis inleds nästa vecka. Kommuninvånarna kan då från och med kl. 9 på onsdag den 22 maj på naturcentren skaffa ett säsongstillstånd för 40 euro som ger tillstånd för fiske med handredskap inom älvobjekten i den egna kommunen. Icke-ortsborna kan klockan 9 tisdagen den 21 maj skaffa objektspecifika dygnstillstånd via tillståndsförsäljningen i webbutiken eller via servicenumret 020 69 2424.

Inom största delen av älvsområdena inleds fiskesäsongen den 1 juni. I år har inledningen av försäljningen skjutits upp. Riskdagen fattade beslut om ändringar i fiskelagen i mars. Efter ändringen förhandlade Forststyrelsen med ortsborna och Sametinget om hur fisket ska ordnas.

Efter detta kunde Forststyrelsen ge ett nytt kvotbeslut som avgjorde fisketillståndens maximiantal. Försäljningen har kunnat inledas först efter att besvärstiden efter beslutet har löpt ut och jord- och skogsbruksministeriet har fastställt priset på kommuninvånarnas tillstånd för älven. Priset är 40 euro.

Fast bosatta kommuninvånare i Utsjoki, Enare eller Enontekis kan från och med onsdag köpa ett säsongstillstånd för älvar där lax och öring stiger. Tillståndet är avgiftsfritt för minderåriga. Det finns ingen kvot för antalet tillstånd utan det kan lösas in av alla ortsbor. De lokala invånarna kan skaffa sitt säsongstillstånd på Övre Lapplands naturrum Siida, Forststyrelsens serviceställe i Ivalo, Saariselkäs kundtjänst Kiehinen och Fjäll-Lapplands naturrum i Enontekis.

Icke-ortsbor kan skaffa objektsspecifika dygnstillstånd för älvarna i Övre Lappland. Det finns en kvot för dessa tillstånd. Dessa tillstånd kan skaffas på webbutiken Eräluvat.fi eller via servicenumret 020 69 2424 från och med klockan 9 den 21 maj.

Kommuninvånarens avgiftsfria fisketillstånd gäller fortsättningsvis i statens vattenområden i Utsjoki, Enare och Enontekis som är andra områden än sådana där lax och öring stiger. Det avgiftsfria tillståndet för övriga områden gäller fiske med handredskap och stående redskap. Det avgiftsbelagda tillståndet för älv gäller däremot endast fiske med handredskap.

Alla områden som tillstånden gäller visas på Forststyrelsens Eräluvat.fi-tjänst. Dessutom publicerar Forststyrelsen ett specialnummer av tidningen Tuikki om fisket i Övre Lappland för sina kunder.

Tilläggsuppgifter

Jaktplanerare Jarmo Huhtamella, 0400 395 534, Forststyrelsen
Specialplanerare Markku Seppänen, 0400 397 535, Forststyrelsen
Jakt- och fiskechef Juha Ahonen, 040 6464250, Forststyrelsen