År 2019 inlöste finländarna fiskevårdsavgifter aktivare än under föregående år. Till slutet av året köptes över 254 000 fiskevårdsavgifter varav över 180 000 var årsavgifter Med vinsten upprätthåller man fiskemöjligheter och sköter om vattennaturen.

Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgifterna och överför medlen till jord- och skogsbruksministeriet. Medel beviljas till planering och genomförande av hållbar användning och vård av fiskevatten samt fiskeövervakning, till organisationer för rådgivningstjänster, fiskeriområdens verksamhet samt ersättningar till ägarna.

Fiskevårdsavgiften kan köpas för hela året, en vecka eller ett dygn. Efterfrågan på kortvariga tillstånd fortsatte öka förra år:

”De kortvariga avgifternas popularitet berättar om en ändring bland fiskarna och förhållandet till fiske. Unga köper mer kortvariga tillstånd och fiskar mera oregelbundet, kanske en eller två gånger i månaden”, berättar Jukka Bisi, jakt- och fiskedirektör vid Fortsstyrelsen.

Försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020 inleddes i november. Fiskevårdsavgiften kan köpas i webbutiken Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, på Forststyrelsens platser för tillståndsförsäljning och i R-kioskerna. Årstillståndet kostar 45 euro, veckotillståndet 15 euro och dagstillståndet 6 euro.

Fiskevårdsavgiften ska betalas om man är 18–64 år gammal och fiskar på andra sätt än pilkfiske, mete eller strömmingshäckla. Fiskevårdsavgiften grundar sig på lagen om fiske.

Läs mer 

 

Tilläggsuppgifter

Projektchef Mika Laakkonen, Forststyrelsen, tfn 040 5897559

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen. Jakt- och fisketjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf