Fiske och jakt ändras i Pargas och Kimitoöns havsområden. Bildens område har anslutits till Skärgårdshavets nationalpark. I fortsättningen måste fritidsfiskare och yrkesfiskare ha ett särskilt tillstånd på området. Jakt är möjligt för permanenta invånare i samarbetsområdets byar.

En del av Skärgårdshavets allmänna vattenområden har anslutits till nationalparken i områden som hör till Kimitoön och Pargas i Egentliga Finland. Ändringen påverkar fiske och jakt på ett cirka 20 000 hektar stort område. I fortsättning krävs särskilt tillstånd för dessa aktiviteter.

På statens allmänna vattenområden har fritidsfiskare vanligtvis kunnat fiska med fångstredskap eller konstgjorda beten om de betalat fiskevårdsavgiften. Personer under 18 år och över 65 år gamla har fått fiska avgiftsfritt.

Fiskare får fiska i nationalparken även efter ändringen. I fortsättningen får man fritidsfiska med fångstredskap när man skaffat Forststyrelsens tillstånd för redskapsfiske nr 6015 Skärgårdshavets nationalpark. Endast lokala invånare eller stugägare i området kan köpa tillståndet för redskapsfiske. Trollingfiske med flera spöar till exempel kräver Forststyrelsens spöfisketillstånd för havsområdet nr 7412

Fiske med ett spö är fortfarande tillåtet om man betalar statens fiskevårdsavgift. Personer under 18 år och över 65 år gamla behöver inte detta. Pilkfiske, mete och fiske med strömmingshäckla är också avgiftsfritt i havsområdet som anslutits till nationalparken.

Yrkesfisket blir tillståndspliktigt. Fortstyrelsen tillfogar vattenområdena i fråga till nuvarande tillstånd för yrkesfiskare i Skärgårdshavet.

I Skärgårdshavets nationalpark kan jakttillstånd endast sökas av medborgare som bor permanent i byarna i parkens samarbetsområde.

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Malin 040 8377548, Forststyrelsen
Områdeschef Mikael Nordström 0206 39 4654, Forststyrelsen
Förnamn.efternamn@metsa.fi

Karta: Vattenområdena i mörklila på bilden har anslutits till nationalparken.