Etiska och ekologiska julklappar har varit populära redan i flera år. En presentidé är dock fortfarande okänd: fiskevårdsavgiften alltså fiskekortet.

Miljömedvetenheten har ökat kraftigt, vilket också förutspås påverka julfirandet - istället för prylhets kommer vi det här året prioritera icke-materiella, etiska och ekologiska julklappar i en omfattning som inte märkts av tidigare. Naturen ligger nära hjärtat hos många finländare, men få har kanske tänkt på att ett traditionellt fiskekort i själva verket är den bästa presenten till vänner och familj.

Fiskarnas välmående har diskuterats mycket den senaste tiden och vilken tur att varje finländare har tillgång till ett utmärkt sätt att enkelt göra någonting bra för fiskbestånden och fiskevattnen. Med pengarna som samlas in i form av fiskevårdsavgifterna säkerställs ett hållbart fiske, finansieras rådgivningstjänster och fiskeövervakningen, utbildas unga till ansvarsfulla fiskare och förbättras fiskarnas livsmiljöer. Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare mellan 18-64 år som fiskar med hand- eller fångstredskap, men även andra har möjlighet att betala den frivilligt. Årligen samlas det in runt 9 miljoner euro från fiskevårdsavgifterna.  I de tusen sjöarnas land skulle summan kunna vara större än så.

Fiskevårdsavgiften för hela året är 45 euro. I avgiften ingår tidningen Fena som du får hem med posten tillsammans med det officiella fiskekortet. Fiskevårdsavgiften berättigar till spöfiske i närapå hela Finland. Betala fiskevårdsavgiften via webbutiken Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, på Forststyrelsens platser för tillståndsförsäljning eller i R-kioskerna. När fiskevårdsavgiften köps som gåva ska samma uppgifter om mottagaren kunna lämnas som när tillståndet köps till sig själv, det vill säga namn, kontaktinformation och födelsedatum. Från webbutiken går det också att skriva ut ett presentkort med vintermotiv om du ska ge fiskevårdsavgiften i gåva.  

Låt oss tillsammans se till att även naturen får sin del av julgåvorna.

Läs mera om fiskevårdsavgiften >>

Köp fiskevårdsavgiften från webbutiken >>

Skriva ut ett presentkort >>

Jord- och skogsbruksministeriet
Forststyrelsen
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands Fritidsfiskares centralorganisation rf
Centralförbundet för Fiskerihushållning
Finlands yrkesförbund för insjöfiskare rf
Finlands Yrkesfiskarförbund rf

Bild: Laura Ticklén / Forststyrelsen