Forststyrelsen har med stöd av naturvårdslagens 15 § 2 mom. fattat ett beslut (MH 1820/2020) att decimera antalet minkar, mårdhundar och kanadensiska bävrar samt driva älg i vissa naturskyddsområden i Södra Savolax landskap. 

Beslutet finns till påseende fram till den 22.4.2020 i Forststyrelsens huvudkontors aula (Banvägen 11 B, Dickursby, 01300 Vanda; mån.–tis. kl. 8–16), i Saimens natur- och museicenter Riihisaari (Tottinkatu 6a, 57130 Nyslott, dagligen kl. 10–17) och på Forststyrelsens webbplats på adressen www.metsa.fi/web/sv/kungorelser.

Meddelandet publicerades på Forststyrelsens webbplats den 16.3.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter meddelandets offentliggörande, dvs. den 23.3.2020. Besvärstiden går ut den 22.4.2020.