Poikkeusluvalla tarkoitetaan Suomen riistakeskuksen myöntämää, vahinkoperusteista poikkeuslupaa vahinkoa tai vaaraa aiheuttavan suurpetoyksilön tai -yksilöiden metsästykseen. Luvassa on usein erityisehtoja mm. sen käyttämisajasta ja -paikasta.

Lisää tietoja vahinkoperusteisista suurpetojen poikkeusluvista löytyy Suomen riistakeskuksen verkkosivuilta.

Mikäli suurpedon vahinkoperusteinen metsästys tapahtuu valtion mailla, metsästäjä tarvitsee lisäksi Metsähallituksen luvan. Se myönnetään poikkeusluvan saaneelle seurueelle jolloin hinta on 5 € / henkilö.

Poliisin erillismääräyksellä tapahtuvan suurpetoyksilön poistamisessa ei tarvita erillistä metsästyslupaa Metsähallitukselta.