Kevättalvi ja alkukevät ovat parasta moottorikelkkailuaikaa. Hohtavan valkeat hanget houkuttelevat ohjatuille tai omatoimisille retkille.

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla. Kelkkailureitistöä on yhteensä lähes 20.000 km, josta noin 5000km on Metsähallituksen kelkkauria. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Metsähallituksen urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä, joilla ajamiseen kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Uraluvan saa helposti kännykällä, netistä, puhelinpalvelusta tai toimipaikoista. Tällä luvalla voit kelkkailla kaikilla urilla, jotka löydät Metsähallituksen urakartastosta. Huomaathan, että uralupa on maksuton kotikunnassaan kelkkailevalle.

Viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja siksi niiden käyttö on ilmaista.

 

Uralupa

Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla tarvitset uraluvan. Uralupa oikeuttaa kelkkailuun kaikilla Metsähallituksen merkitsemillä moottorikelkkaurilla koko maassa.

Yhdellä kausiluvalla saavat kelkkailla kaikki perheenjäsenet.

Hinnat

Henkilökohtainen uralupa

  • 9 € / 3 h
  • 15 € / vuorokausi
  • 30 € / viikko
  • 50 € / kausi. Kausilupa on voimassa koko kelkkailukauden 1.10. – 30.5.

Perhelupa

Kun ostat kausiluvan, se oikeuttaa myös muut perheenjäsenesi kelkkailemaan. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset.

Valvonnan helpottamiseksi lupaa käyttävien perheenjäsenten nimet kirjataan yleensä lupaan, kun lupa ostetaan asiakaspalvelupisteestä tai palvelunumerosta. Jos kausilupa/perhelupa on ostettu kännykällä automaattinumerosta, kelkkailija on velvollinen osoittamaan valvojalle määräajassa, että hänen perheellään oli voimassa oleva lupa ennen kelkkailua.

 

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

 

Metsähallituksen uralupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Voit ostaa luvan myös Metsähallituksen asiakaspalvelupisteistä ja monista ulkopuolisista luvanmyyntipaikoista

 

 

 

Uraluvan voit tilata kännykällä automaattinumerosta. Soita lupanumeroon ja odota automaattinen äänite ”kiitoksia soitostasi”. Sulje sitten puhelimesi ja odota hetki, saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi.

Säilytä viesti luvan voimassaolon ajan. Olet velvollinen esittämään luvan puhelimeltasi alueen valvojalle pyydettäessä. Lupaa ei voi ostaa etukäteen vaan lupa-aika alkaa heti tekstiviestin saapumisen jälkeen. Hankittua lupaa ei voi perua eikä muuttaa.

Puhelu veloitetaan matkapuhelin-laskullasi. Palvelu toimii vain kotimaisista liittymistä! Ulkomaalaiset voivat ostaa luvan prepaid-liittymällä.
Mobiililuvissa matkapuhelinliittymäkohtainen käyttöraja on 200 euroa kuukaudessa sekä 2 ostosta/päivä/liittymä.
 

Lupatyyppi Numero Hinta
3 h 0600 551649 9,01 € + mpm
1vrk 0600 551608 15,02 € + mpm
1 viikko 0600 551609 30,04 € + mpm
Kausilupa / perhelupa 0600 551610 49,99 € + mpm

 

Huom! Mobiililupa tulee voimaan heti tekstiviestin saapumisen jälkeen. Lupaa ei voi ostaa etukäteen.

 

Uralupaehdot

  • Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla tai muulla teloilla varustetulla ajoneuvolla Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä kelkkaurilla koko maassa lumipeitteisenä aikana.
  • Lupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvassa mainittuja henkilöitä. Koko kaudeksi ostettu uralupa toimii samalla perhelupana. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Mikäli perheenjäseniä ei ole kirjattu lupaan, luvanhaltija on velvollinen todistamaan valvojalle määräajassa, että hänen taloudessaan on voimassa oleva kausi/perhelupa.
  • Lupa on voimassa vasta kun lupa on maksettu. Lupa on pidettävä mukana maksutositteineen maastossa ajettaessa ja se on esitettävä pyydettäessä valvontaan oikeutetulle henkilölle.
  • Käytettävään moottoriajoneuvoon tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus. Luvan haltijan on korvattava vahinko, jonka hän tai hänen käytössään oleva ajoneuvo aiheuttaa Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle. Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamastaan vahingosta.
  • Liikkuminen tämän luvan oikeuttamalla alueella tapahtuu kuljettajan vastuulla.
  • Tämä lupa voidaan välittömästi peruuttaa, jos sen haltija rikkoo annettuja lupaehtoja, tai ei noudata maastoliikenteestä voimassa olevia säädöksiä tai määräyksiä.

Tähän päätökseen tyytymätön voi Metsähallituksesta annetun lain 22 §:n mukaan hakea siihen oikaisua Metsähallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen alkaa siitä päivästä, jona päätös on annettu asianosaiselle. Päätöksen ja siihen liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen saa Metsähallitukselta.