Koekalastukset

Metsähallitus selvittää kalavesien tilaa muun muassa koekalastuksin ja ravustuksin. Koekalastuksissa keskeisiä menetelmiä ovat verkkokoekalastus ja sähkökoekalastus. Jonkun verran koekalastuksia tehdään myös viehevälineillä. Rapukantojen tilaa ja erityisesti jokirapuesiintymiä kartoitetaan merroilla tehtävin koeravustuksin. Vuonna 2013 etelä- ja itä-suomessa tehtiin laajoja koeravustuksia jokirapuesiintymien kartoittamiseksi.

Koekalastusten tarkoituksena on selvittää kalalajien esiintymistä, lajistosuhteita, kalakantojen tilaa ja kalakantojen kehittymistä. Tänä päivänä keskeistä tietoa kalalajien ja kantojen tilasta saadaan myös saalispalautteiden perusteella, joita kalastajat voivat lähettää tuikki.fi-kalapäiväkirjan kautta.