Ravustusjärjestelyihin reunaehdot on asettanut Suomen kalastuslaki ja -asetus.

Ravustuskausi alkaa vuosittain 21.7. klo 12 ja päättyy 31.10. Jokirapu ja täplärapu ovat rauhoitettuja ravustusajan ulkopuolella.

Metsähallitus on tehnyt luvanvaraisesti lähes vuosittain jokiravun siirtoistutuksia, joiden tavoitteena on ollut palauttaa jokirapu rapuruttokuoleman jälkeen tai luoda uusia rapukantoja. Metsähallitus ei istuta vierasperäistä täplärapua.

Rapukantojen hoidon edellytyksenä on riittävä tieto rapukannan tilasta. Koeravustuksilla seurataan istutusten onnistumista ja rapukannan kehitystä. Koeravustuksen ja ravustajilta saatavan saalispalautteen avulla ravustus on mahdollista mitoittaa kullekin ravustuskohteelle kestävälle tasolle.

Julkaisu

Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelma 2011-2016

Alaranta Anna, Laakkonen Mika, Partanen Tapani, Sarajärvi Kari, Hupli Hannu, Ryyppö Paavo, Korhonen Pasi
Metsähallitus, Vantaa, 2011

Julkaisusarja: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 113
Ulkoasu: 32 s.

Metsähallituksen julkaisut

Metsä.fi-palveluun on koottu tiedot kaikista Metsähallituksen selvityksistä, oppaista, alue-esitteistä ja kartoista mukaanlukien Eräpalvelujen julkaisut.