Kalastettavaa ei ole, jos elinympäristöt eivät ole kunnossa. Hoidamme kalojen elinympäristöjä niin luonnonsuojelualueilla kuin niin sanotuilla monikäyttöalueilla.

Metsähallituksen asiantuntijat ovat suunnitelleet ja olleet mukana toteuttamassa kymmenien purojen kunnostusta. Puroja ennallistetaan ja niihin muun muassa palautetaan kutusoraikkoja. Puronvarsikorpien ennallistus on jo osa metsätaloustyön arkipäivää.

Erähenkilöstömme on asiantuntijana kalannousua edistävissä hankkeissa. Muun muassa Kostonjoen kalatie Taivalkoskella oli Metsähallitukselle tärkeä operaatio.

Elinympäristöjen kunnostusta ohjaavat muun muassa vesienhoitosuunnitelmat (ympäristöministeriö) ja toimenpideohjelmat, vesien kunnostusstrategiapienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia ja kansallinen kalatiestrategia.

Lue lisää Metsäpuro-hankkeesta! (Syke)

Lue lisää Itämeri-sitoumuksesta!

Lue lisää jokihelmisimpukkakantojen elvyttämisestä!

Lue lisää Kainuun helmenkalastajat -hankkeesta!