Metsähallituksen tavoite kalavesien hoidossa on luontaisten ja kotimaisten kala- ja rapukantojen vahvistaminen sekä säilyttäminen. Kaikki keinot tähtäävät siihen, että tulevaisuudessa kalavesillä olisi kalalajeille ja -kannoille paremmat lisääntymisedellytykset, ja kalastajille turvatut kalastusmahdollisuudet.

Metsähallituslain mukaan kalastusasiat ovat julkisia hallintotehtäviä, eli Metsähallitus ei kerää kalastusluvista voittoa valtiolle.

Työ perustuu kalastajien saalispalautteisiin, jotka voi lähettää helposti Metsähallitukselle Tuikki.fi-palvelussa. Palautetta antamalla jokainen kalastaja pääsee itse aktiivisesti ottamaan osaa kalastuksen ja kalavesien hoidon kehittämiseen. Mitä enemmän palautteita saadaan, sitä tarkempi kuva kalastuksesta ja kalavesien hoidon tarpeista muodostuu.

Metsähallitus sijoittaa kumppaneidensa kanssa satoja tuhansia euroja vuosittain kalavesien hoitoon (Katso esimerkit Konnuskoskelta ja Viitasaarelta). Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset jakavat kalastonhoitomaksuvaroja vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa kalavesien hoitoon (katso ministerin päätös valtioneuvosto.fi-sivuilta).

Erähenkilöstö huolehtii kalavesistä

Kalaveden hoidoksi ymmärretään monesti virheellisesti pelkästään istutukset. Kalavesien hoito pitää istutusten lisäksi sisällään monta muuta keinoa vaikuttaa kalastoon ja kalojen elinympäristöihin.

Arvokkaiden kalakantojen tukeminen ja elvyttäminen voi pohjautua kalojen elinympäristöjen kunnostuksiin niin virtavesillä kuin järvilläkin, vaellusesteiden ohittamiseen, vähäarvoisemman kalan ”tehopyyntiin” kalaston rakenteen korjaamiseksi tai yksinkertaisesti kalastusjärjestelyillä aikaansaatavaan kalakantojen hoitoon.

Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä

Kolmivuotisesa hankkeessa perustetaan kalastuskohteita, joissa kalastajalla on entistä suurempi todennäköisyys saada isoja kaloja saaliikseen.

Esteet pois

Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen hankkeessa selvitetään kalojen nousuesteitä puroissa ja joissa Iijoen vesistöalueella.