Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu vapalupa 5411

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu vapaluvalla voit kalastaa perholla tai vieheellä valtion vesialueilla Pohjois-Pohjanmaa – Kainuun alueella. Luvan piiriin kuuluu noin 80 000 hehtaaria järvi- ja lampivesiä ja yli 600 kilometriä joki- ja purovesiä. Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapalupa ei oikeuta kalastamaan yksityisvesillä, esim. osakaskunnan vesialueilla, Metsähallituksen muissa vapakalastuskohteissa (entiset virkistyskalastuskohteet), järvien yleisillä vesialueilla, yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä.

Pohjois-Pohjanmaa - Kainuun vapaluvan etuna on, että lupa on perhekohtainen ja sillä voit vetouistella usealla vavalla (enintään 8 vapaa). Pohjois-Pohjanmaa - Kainuun vapaluvalla pääset kalastamaan myös valtion vesien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joihin kalastonhoitomaksu ei anna kalastusoikeutta.

Huomioi, että seuraavilla kohteilla kalastukseen (sisältäen onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) tarvitaan aina Pohjois-Pohjanmaa – Kainuun vapalupa:

 • Valkiainen (Lestijärvi)
 • Laahtanen (Ristijärvi). Laahtaselle ei enää tehdä pyyntikokoisen kirjolohen istutuksia.

 

 

Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu vapalupa

Vapakalastus
Kalenterivuosi
Viehekalastus, Uistelu, Perhokalastus
Taimen, Harjus, Kuha, Hauki, Ahven, Särkikalat

Luvan ostaminen

Hinnat:

Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapalupa (perhekohtainen)
 • 10 € / vuorokausi
 • 15 € / viikko
 • 25 € / kalenterivuosi

Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan sekä avio- että avopari.

Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapalupa 15-18-VUOTIAAT (henkilökohtainen)
 • 10 € / kalenterivuosi
POHJOIS-POHJANMAAN- KAINUUN VAPALUPA ALLE 15-VUOTIAAT (hENKILÖKOHTAINEN)
 • 0 € / kalenterivuosi
 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Soita haluamasi lupatyypin numeroon:

 

Lupatyyppi Numero Hinta
Vuorokausi 0600 55 1640 10,01 € + mpm
Viikko 0600 55 1641 15,02 € + mpm

 

Kalastusluvan voit tilata kännykällä automaattinumerosta. Soita haluamasi lupatyypin numeroon ja näppäile kalastusalueen numero neljällä numerolla.

Tarkemmat ohjeet >

 

Puhelu veloitetaan matkapuhelinlaskullasi.

Lue Metsähallituksen lupaehdot.

Mobiililuvissa matkapuhelinliittymäkohtainen käyttöraja on 200 euroa kuukaudessa.

 

Lupia jäljellä / vapaita päiviä
 • Useita jäljellä
 • Alle 5 jäljellä
 • Loppu

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

Kalenterivuosi
 • Keskeisimmät Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaa - Kainuun vapalupaan kuuluvat vesialueet voit tarkistaa Retkikartta.fi-palvelusta.
 • Pohjois-Pohjanmaa - Kainuun vapalupa ei oikeuta kalastamaan yksityisten omistamilla vesialueilla, esim. osakaskuntien vesialueilla, Metsähallituksen kohdekohtaisilla vapakalastusalueilla, yhteislupa-alueilla, täyden kalastusoikeuden vuokravesillä eikä erikoisvesillä. Lisäksi kalastaja on velvollinen selvittämään mahdolliset kalastusalueiden asettamat erilliset kalastusrajoitukset ja alamittasäädökset. Lisätietoa Metsähallituksen vapalupaan liittyvistä aluekohtaisista rajoituksista löytyy kohdekuvauksen ”aluerajoitukset” välilehdeltä.
 • Lupa on voimassa vasta maksettuna. Lupa maksutositteineen on pidettävä mukana sekä näytettävä pyydettäessä Metsähallituksen valtuuttamalle valvojalle.
 • Luvan haltija (=nimi kirjattu lupaan) vastaa luvalla tapahtuvasta kalastuksesta. Kalastaja on velvollinen selvittämään harjoittamansa kalastuksen luvallisuus ja laillisuus.
 • Lupa voidaan perua, mikäli lupaehtoja rikotaan.
 • Metsähallituksen lupamaksun lisäksi 18-64 vuotiaiden on suoritettava valtion kalastonhoitomaksu, kun kalastus on muuta kuin onkimista ja pilkkimistä.
 • Luvalla voi harjoittaa usealla vavalla täkyongintaa jäältä (ns. ismete kalastus). Täkyonginta ei kuitenkaan ole sallittua vaelluskalavesistöjen jokialueilla. (kielto koskee myös suvantoja, koski- ja virta-alueiden lisäksi).
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä osoitteessa www.tuikki.fi
 • Vapalupa on perhekohtainen. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa/ huoltajansa. Perheeksi luetaan sekä avio- että avopari.

Sallitut vieheet

 • Uistin ja perho.
 • Luvalla käytettävien vapojen/siimojen määrä on rajoitettu 8 vapaan / lupa.

Aluerajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapalupa ei oikeuta kalastamaan seuraavilla vapakalastusalueilla: Oulankajoki, Livojoki, Kylmäluoma; Iso-Pajuluoma ja Katkeimanlampi. Iijoen keskiosa(Jurmu-Ervasti), Hossanjoki, Hossa; kansallispuiston vesialueilla. Keihäs- ja Huosilammessa. Ylivuokki; Taivallampi, reittivesi valtakunnan raja – Saapaskoski, Kevättijärvi, Syväjärvi, Manamansalo, Korvua-Näljänkäjoki, Kalliojoki ja Maasydänjärvi-Ahvenlampi.

Muut rajoitukset

Vapalupa sisältää oikeuden veneenpitoon metsätalousmaalla. Veneessä tulee olla omistajan nimi ja omistaja on velvollinen huolehtimaan venepaikkansa siisteydestä.

Muistathan selvittää kansallispuistojen erityissäännökset mm. liikkumisrajoitusten, maihinnousun ja tulenteon suhteen! Tietoa löytyy mm. osoitteesta www.luontoon.fi.

 

Pyyntimitat ja rauhoitukset

 • Harjus vähintään 35 cm.
 • Rasvaevällinen taimen (luonnontaimen) leveyspiirien 64˚00  ́N ja 67˚00  ́N välissä olevissa sisävesissä vähintään 60 senttimetriä.
 • Rasvaeväleikattu (istutettu) taimen vähintään 50 cm.
 • Sellaisen taimenen, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä pyyntimitta on enintään 45 cm.
 • Järvilohi vähintään 60 cm.
 • Lohi vähintään 60 cm.
 • Kuha vähintään 42 cm.

Huom ! Paikallisten ELY-keskusten päätöksellä pyyntimitta voi olla pienempi tai suurempi joten tarkista pyyntimitta ennen kalastuksen aloittamista.

 

 

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapaluvan saaliskiintiö koski- ja virta-alueilla on korkeintaan 3 lohikalaa/ vrk (taimen, lohi, järvilohi, kirjolohi, nieriä, harjus). Seisovien vesien mahdolliset saalisrajoitukset on ilmoitettu aluerajoituksissa (alla).

Leveyspiirin 67°00`N eteläpuolisissa sisävesissä harjus on rauhoitettu vuosittain ajalla 1.4.-31.5.  

Rasvaevällinen taimen (luonnontaimen) on rauhoitettu kokonaan Suomenlahdessa ja sisävesissä leveyspiirin 64˚00  ́N eteläpuolella ja lisäksi joessa ja purossa 1.9.–30.11. välisenä aikana. Rauhoitus ei koske kuitenkaan taimenta, joka elää purossa tai lammessa, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

Rasvaeväleikattu (istutettu) taimen on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Lohi on rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11 välisenä aikana.

Siika on rauhoitettu mereen laskevassa purossa ja joessa 1.9.–30.11 välisenä aikana.

Lohen saaliskiintiö vapaa-ajankalastuksessa on 2 lohta/vrk/hlö.