Kuoppilasjoki 1573

Lupamyynti alkaa tiistaina 21.5.2019 klo 9.00. 

Kuoppilasjoki on pääosin Paistunturin erämaassa sijaitseva Tenojoen sivujoki. Jokialue on helposti saavutettavissa Utsjoki-Karigasniemi maantien varrelta 15 kilometriä Utsjoen kirkonkylältä Karigasniemen suuntaan. Joki on nopeavirtainen, koskinen ja matala. Kuoppilasjoki on tärkeä Jäämeren lohen lisääntymisjoki. Lohikannan turvaaminen ja lisääminen perustuu riittävään kutukantaan ja kiintiöityyn kalastuslupien määrään. Kalastusta säädellään sivuvesisäännöllä ja lupaehdoilla.

Alueella ei ole asutusta.

Viikkorauhoitus: Kalastus on kiellettyä sunnuntai klo 19:00 - maanantai klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastuslupien määrä on rajoitettu, joten tarkista lupien saatavuus etukäteen. Lupia myydään 1.7.-31.7. väliselle ajalle.

Kuoppilasjoki

Vapakalastus
1.7 - 31.7. Lupavuorokausi alkaa klo 07:00/19:00.
Perhokalastus, Heittokalastus
Merilohi, Taimen, Harjus
Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvan ostaminen

Lupien myynti alkaa 21.5.2019 klo 9.00.

Huom! Mikäli olet tilannut lupasi puhelinmyynnistä huomioi, että lupasi tulee olla maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä. 

Lupakiintiöt: 20 lupavuorokautta. Kalastusalueelle myydään vain 12 tunnin lupia. Päiväkohtainen enimmäismäärä on neljä (4) lupavrk/päivä. Lunastamatta ja myymättä jääneet kalastusluvat siirretään myyntiin myöhemmin kalastuskauden aikana. Lisävuorokausista ilmoitetaan erikseen Eräluvat.fi- sivuilla.

Lupahinnat: 20 €/lupa

 

Verkkokaupasta voit ostaa luvat suoraan ja maksaa yleisimmillä maksutavoilla.

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös erälupien puhelinpalvelu. Avoinna arkisin 9-16.

 

 

Alueelle ei ole saatavilla mobiililupaa.

 

 

Lupaehdot

Alueelliset lupaehdot

1.7 - 31.7. Lupavuorokausi alkaa klo 07:00/19:00.

Sallitut pyydykset: uistin ja perho

Lupa-alue: Lupa oikeuttaa kalastamaan vain lupa-aluekarttaan merkityllä alueella. Lupa-alueen rajat on merkitty luvan mukana tulostettavaan lupa-aluekarttaan.

Saalisilmoitus: Tenojoen- ja sen sivuvesien kalastussäännön mukaisesti saalisilmoitus on pakollinen. Kalastuksen päätyttyä saalisilmoituksen voi palauttaa postin keräyskirjelaatikkoon (postimaksu maksettu).

Viikkorauhoitus: Kalastus on kielletty sunnuntaista klo 19:00 maanantaihin klo 19:00 välisenä aikana.

Kalastusvälineiden desinfiointi: Ylä-Lapin kuntien ulkopuolelta tuotavat kalastusvälineet on desinfioitava kalatautien leviämisen estämiseksi ennen kalastuksen aloittamista. Desinfioinnista tulee esittää todistus. Desinfioinnin, joista saa todistuksen, voi suorittaa Tenojoen varren seuraavissa matkailuyrityksissä: Kalastajan Majatalo (Karigasniemi), Juha Lohi (Seitala), Tenon Tunturituvat ky (Tanssijoki), Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu (Yläköngäs), Lomakylä Valle (Utsjoki), Uulan Säästö (Utsjoki), Tenon Lohituvat (Niemelä), Pub Restaurant Rastigaisa (Utsjoki), Vetsituvat (Vetsikko), Vetsikon leirintämökit (Vetsikko), Tenon Lohiranta (Niittyranta), Nuorgamin Lomakeskus (Nuorgam).

Syöttikalojen käyttö ja kalojen perkaus: Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen vesistöön on kielletty. Syöttikalojen käyttäminen on kielletty Tenojoen vesistön valuma-alueella. Muista vesistöistä pyydystettyjä kaloja ei saa puhdistaa vesistön valuma-alueella luonnonvesien välittömässä läheisyydessä (MMM:n asetus nro 1376/2004).

Pyyntimitat ja rauhoitukset

  • Lohi 30 cm
  • Kaikki taimenmuodot 50 cm
  • Harjus 30 cm

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Lohi ja taimen 1 kala/lupa
Muut lohikalat 3 lohikalaa/lupa

 

Lisätiedot

Palvelut

Jokialueella ei ole merkittyjä retkeilypolkuja, huollettuja tulipaikkoja eikä autio- tai vuokratupia. Kuoppilasjoen latvalla sijaitsevan Kuoppilasjärven eteläpäässä on päivätupa, jonne johtaa merkityt polut Utsjoen kirkonkylältä ja Mantojärveltä ennen kirkonkylää.

Tenojoen varrella on yksityisiä maa-alueita. Yksityismaiden kautta kulkeminen ei ole sallittua ja autoja ei saa pysäköidä yksityismaille johtaviin liittymiin.