Siirry pääsisältöön

Kaamasjoki, Kielajoki 1583

Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alue sijaitsee Inarissa ja on noin 90 kilometriä pitkä. Kaamasjoki laskee Mutusjärveen. Kielajoki on Kaamasjoen suurin sivujoki.

Kaamasjoen ja Kielajoen kalasto on luonnon oman tuotannon varassa, sillä jokialueille ei istuteta kalaa. Inarin kalastusalue on jo vuosien ajan rauhoittanut Kielajoen ja sen latvat kaikelta kalastukselta. Rauhoitusalue alkaa kohdassa, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kielajoen. Rauhoituksella on turvattu taimenen luontainen lisääntyminen, sillä taimen nousee Mutusjärvestä kutuvaellukselle Kaamas- ja Kielajokeen.

Kaamasjoki, Kielajoki

Vapakalastus
26.5.–31.8.
Perhokalastus, Heittokalastus
Taimen, Harjus, Siika, Hauki
Luontainen kalasto, ei istutuksia

Luvan ostaminen

Vapalupien määrä on rajoitettu, joten lupien saatavuus kannattaa tarkistaa ennen matkalle lähtöä. Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueelle on myynnissä 1 400 kalastuslupaa.

Mikäli olette tilaamassa lupia puhelinmyynnin kautta usealle henkilölle, selvitättehän kaikkien henkilöiden osoite- ja syntymäaikatiedot, ennen kuin soitatte. Näin varmistatte, että myyntitapahtuma ei keskeydy.

Lupien hinnat ja voimassaoloaika

Tällä vapalupa-alueella luvan voimassaoloajaksi asiakas voi valita 12 tuntia tai 24 tuntia. Lupien hinnat ovat seuraavat:

Luvan voimassaoloaika Luvan hinta
12 tuntia 10 €
24 tuntia 15 €

Alle 18-vuotias saa vapaluvan puoleen hintaan.

Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa samaan seurueeseen kuuluvan aikuisen vapaluvalla samaan saaliskiintiöön, jolloin he eivät tarvitse omaa vapalupaa.

Perhe voi ostaa perheluvan, jonka hinta ja saaliskiintiö on kaksinkertainen yhden hengen lupiin verrattuna. Perheeksi luetaan alle 18-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa tai huoltajansa sekä avio- ja avoparit.

Mistä luvan voi hankkia

 

Eräluvat-verkkokaupassa vapaluvan voi maksaa yleisimmillä maksutavoilla (verkkokauppa.eraluvat.fi).

 

Metsähallituksen kalastuslupia välittää myös Erälupien puhelinpalvelu, joka palvelee arkisin kello 9–16.

Lupaehdot

Alueen lupaehdot

26.5.–31.8.

Luvan piiriin kuuluvat vesialueet ja aluerajoitukset

Lupa-alue alkaa Kaamasessa kohdasta, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kaamasjoen. Lupa-alue päättyy Giellájohkan lomakylän kohdalla, jossa Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie ylittää Kielajoen.

Kaamasjoessa on kalastuskielto- ja yksityisvesialueita. Vapalupa ei oikeuta kalastamaan näillä vesialueilla.

Lupa-alueen rajat voi tarkistaa lupa-alueen kartasta ja Retkikartta.fi-palvelusta.

Kalastusvälineet

Sallittuja vieheitä ovat uistin ja perho.

Ylä-Lapissa eli myös Kaamasjoen ja Kielajoen vapalupa-alueella on ehdottomasti kiellettyä käyttää syöttikalaa onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa.

Kalastusvälineiden desinfiointi

Kalastusvälineiden, jotka tuodaan vapalupa-alueelle Inarin ulkopuolelta, täytyy olla täysin kuivia, tai ne on desinfioitava desinfiointipisteessä ennen kalastamisen aloittamista.

Jos samoilla kalastusvälineillä kalastetaan myös Jäämereen laskevissa vesistöissä, on kalastusvälineet desinfioitava asianmukaisesti, jotta Gyrodactylys salaris -loinen ei leviäisi niiden kautta.

Kalastusvälineet voi desinfioida SEO-huoltoasemalla Ivalossa sekä Inarin kalasatamassa.

Pyyntimitat ja rauhoitukset

Tällä lupa-alueella ovat voimassa seuraavat kalalajien pyyntimitat ja rauhoitusajat:

Kalalaji Pyyntimitta rauhoitusaika
Taimen Vähintään 50 cm 1.9.–30.11.*
Harjus Vähintään 30 cm Ei rauhoitusaikaa tällä lupa-alueella

*Taimenen rauhoitusaikana kalastaminen lupa-alueella ei ole sallittua muutenkaan.

Muiden kalalajien osalta kalastajan tulee noudattaa kalastusasetuksen mukaisia pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja.

Saaliskiintiöt ja saalispalaute

Kalastaja saa ottaa saaliikseen enintään niin monta kalaa, kuin seuraavassa taulukossa lukee:

Kalalaji Enimmäissaalis 24 tunnin aikana
Taimen 1 yksilö
Harjus tai siika 3 yksilöä

Muiden kalalajien saalismääriä ei ole rajoitettu tällä lupa-alueella.

Saalistiedustelukyselyt lähetetään kalastajille luvan päättymisen jälkeen. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.