Kalastuksesta valtion yleisellä vesialueella säädetään Kalastuslain (379/2015) 8 §:ssä.

Yleisiä vesialueita on meren lisäksi  seuraavissa järvissä:

Oulujärvi, Lappajärvi, Höytiäinen, Pyhäselkä, Orivesi, Koitere, Puruvesi, Päijänne ja Inarijärvi. Yleiset vesialueet on merkitty peruskarttoihin ja ne löytyvät myös osoitteesta www.retkikartta.fi.

Kalastus yleisellä vesialueella meressä (KL 8 §)

Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisillä vesialueilla meressä jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneillä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisella on oikeus harjoittaa vapaa-ajan kalastusta. Edellä tarkoitetuilla alueilla Suomeen rekisteröidyillä kaupallisilla kalastajilla on oikeus harjoittaa kaupallista kalastusta.

Euroopan unionin jäsenvaltioihin rekisteröidyillä kalastusaluksilla on yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty oikeus kaupalliseen kalastukseen Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä.

Jos kaupallisen kalastus tarve sitä edellyttää, voi Metsähallitus vuokrata kaupalliselle kalastajalle Suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella meressä olevan lohen tai taimenen pyyntipaikan. Edellä 1 ja 2 momentissä tarkoitettu kalastusoikeus ei ole voimassa näillä pyyntipaikoilla

Oikeudesta kalastaa ja kalastusluvista yleisellä vesialueella päättää Metsähallitus ottaen huomioon kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat.

Vapaa-ajankalastukseen tarvitaan ainoastaan 18-64 -vuotiailla kalastonhoitomaksun suorittaminen. Vapakalastuksessa rajoituksia vapojen enimmäismäärään ei ole.

Vapaa-ajan pyydyskalastuksessa on seuraavia kalastuslain (379/2015) 49 §:ssä ja kalastusasetuksen (1360/2015) 5 §:ssä määrittelemiä rajoitteita mm. pyydysten kokoon ja niiden enimmäismääriin:

- Yli 1,5 metriä korkean rysän (isorysä) käyttö sekä troolin käyttö on sallittua vain kaupallisille kalastajille
- Koukkupyydyksissä (esim. pitkäsiima, lohisiima) koukkujen enimmäismäärä on 100 pyyntikuntaa kohti
- Verkkopyydyksiä saa olla enintään 240 metriä pyynti- tai venekuntaa kohden

Kaupallisilla kalastajilla on oikeus käyttää suurempia pyydyksiä ja pyydysmääriä.

Pyydysten merkintävelvoitteet koskevat myös yleistä vesialuetta, vaikka siellä ei tarvitakaan varsinaisia pyydysmerkkejä pyydyksissä. Pyydyksen asettajan yhteystiedot tulee kuitenkin olla kaikissa pyydyksissä selvästi havaittavissa.

Maa-ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset voivat tehdä asetuksia tai määräyksiä koskien yleisen vesialueen kalastusjärjestelyitä, pyyntimittoja jne.

Kalastus yleisellä vesialueella järvessä

Metsähallitus vastaa sisävesien yleisvesialueiden kalastusjärjestelyistä. Verkko ym. pyydyskalastus sisävesien yleisvesialueilla vaatii kalastusluvan. Pyydyskalastuslupia sisävesien yleisvesialueille myydään Metsähallituksen Erälupien palvelunumeron (020 69 2424) kautta. Eri järvien yleisvesialueilla on omat pyydyslupa-alueensa.

Metsähallitus myy pyydyslupia seuraavien järvien yleisvesille. Pääset suoraan lupakuvaukseen alla olevien linkkien kautta.

- Oulujärvi
- Lappajärvi
- Päijänne
- Pyhäselkä
- Orivesi
- Puruvesi

Kaikki Metsähallituksen pyydyslupa-alueet löytyvät täältä. Tämä ei kuitenkaan koske Höytiäisen ja Koitereen yleisvesialueita, joiden pyydyskalastusluvat myydään osana järvikohtaista yhteislupaa. Höytiäisellä ja Koitereella lupamyynnin hoitavat kalastusalueet. Höytiäisen lupa-alueen tiedot löytyvät täältä ja Koitereen lupa-alueen täältä.

Kalastonhoitomaksun maksaminen (18-64-vuotiailla) riittää kalastettaessa vain yhdellä vavalla ja vieheellä. Viehekalastus usealla vavalla (vetouistelu) vaatii paikallisen viehekalastuksen yhteisluvan. Viehekalastuksen yhteislupia myyvät paikalliset kalastusalueet / kalatalousalueet. Kalastusalueiden / kalatalousalueiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Sisävesien yleisvesialueiden luvat kaupalliseen kalastukseen myöntää Metsähallitus. Metsähallitus järjestää loppuvuonna 2016 ammattikalastajille lupahaun niille yleisvesialueille, joissa nykyiset luvat päättyvät vuoden lopussa. Aiemmat kalastusalueiden myöntämät voimassa olevat luvat jatkuvat luvan voimassaoloajan mukaisesti.