lukiolaisten tehtävät

Eräpassi suoritetaan tekemällä yhteensä 12 tehtävää. Kaikista neljästä osa-alueesta tulee suorittaa kolme tehtävää, joista yksi on ulkotehtävä ja kaksi sisätehtäviä. Tehtävät löytyvät alla olevien aihealuelinkkien takaa.

Tehtävät sopivat lukio BI1, BI3 ja osittain myös GE2 kursseille tai vaikkapa vaelluskurssin yhteydessä suoritettavaksi. Draamallisia ja taiteellisia tehtäviä voidaan hyödyntää myös kuvataiteen ja äidinkielen opetuksessa.

Jokamiehenoikeudet

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1.  Selvitetään haastattelututkimuksen avulla, kuinka hyvin jokamiehenoikeudet tunnetaan.

Haastattelututkimus jokamiehenoikeuksista

Sisätehtävät

1. Väittelyn avulla muistellaan jokamiehen oikeuksia ja pohditaan niiden merkitystä.

Jokamiehenoikeudet-väittely

2. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse jokamiehenoikeuksia käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

3. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin draaman keinoin.

Jokamiehenoikeudet-näytelmä

Kalastus

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Vesistön ekologisen tilan tutkiminen -tehtäväpaketti

Vesistötutkimus

Sisätehtävät

1. Kalojen tunnistusta pelin avulla.

Kalakortit

2. Tutkitaan Itämeren ekoloigsta tilaa ja kalakantoja paikkatietoaineistojen avulla.

Itämeren ekologinen tila ja kalakannat

3. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse kalastusta käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

4. Vertaillaan kalojen aisteja nisäkkäiden ja lintujen aisteihin

Kalojen aistit

Luonnossa liikkuminen

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Ympäristötaideteos -suunnitelkaa ja toteuttakaa taidetta ulkoa löytyvistä materiaaleista. Kerratkaa jokamiehen oikeudet ennen taiteiluun ryhtymistä!

Ympäristötaideteos

2. Etsi lähialueella sijaitseva geokätkö.

Geokätköily

3. Opetellaan tekemään havaintoja ja rauhoittumaan luonnossa

        Hetki metsässä

4. Opetellaan tunnistamaan eläinten syömäjälkiä

        Luonnon ravintola

5. Harjoitellaan kartan tulkintaa ja maaston tuntemusta

        Kolmiulotteinen kartta

6. Tarkastellaan luontoa uudesta näkökulmasta

       Peilikuva luonnosta

7. Tutustutaan luontoon, opetellaan lajintuntemusta ja kehitetään tarkkaavaisuutta

        Luonnontutkija

8. Opetellaan ympäristön havainnointia ja harjoitellaan kysymysten tekemistä liikunnallisen tehtävän avulla

        Jatkuva luontopolku

9. Havainnoidaan luontoa ja opetellaan luonnossa liikkumiseen liittyviä asioita qr-koodeihin perustuvalla luontopolulla.

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Sisätehtävät

1. Roolipelin avulla tutustutaan luonnonympäristöön kohdistuviin erilaisiin käyttöpaineisiin ja keskustellaan kansallispuiston merkityksestä eri tahojen kannalta. Perustetaanko "Pohjois-Rimpilään" kansallispuisto?

Kansallispuiston perustaminen -roolipeli

2. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse luonnossa liikkumista käsittelevä kysely.

Ohjeet kahoot!-visaan

3. Mitä metsä merkitsee minulle? Kirjoita kirjoitelma aiheesta!

Minun metsäni -kirjoitelma

Riistanhoito

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää, mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan, kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Tunnistetaan ja lasketaan vesilintuja oikeaoppisesti vesilintujen kannan arviointia varten.

Vesilintujen pistelaskenta

2. Opetellaan tunnistamaan kotiseudun lintulajistoa ulkona luonnossa.

Linturetki

Sisätehtävät

1. Tunnistetaan nisäkäslajeja pelin avulla.

Nisäkäskortit

2. Tunnistetaan lintuja pelin avulla.

Lintukortit

3. Tutustutaan riistalaskentoihin ja populaation kokokoon vaikuttaviin tekijöihin sekä opitaan, miten riistatalouteen liittyviä päätöksiä tehdään. Tutustutaan hirven ekologiaan.

Hirvikantojen säätely

4. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse riistanhoitoa käsittelevä kysely!

Ohjeet kahoot!-visaan