1.–3.-luokkalaisten tehtävät

Eräpassi suoritetaan tekemällä yhteensä 12 tehtävää. Kaikista neljästä osa-alueesta tulee suorittaa kolme tehtävää, joista yksi on ulkotehtävä ja kaksi sisätehtäviä. Tehtävät löytyvät alla olevien aihealuelinkkien takaa.

Jokamiehenoikeudet

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää, mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan ja kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Havainnoidaan luontoa ja opetellaan luonnossa liikkumiseen ja jokamiehenoikeuksiin liittyviä asioita qr-koodeihin perustuvalla luontopolulla.

Mobiilit luontorastit 1.–3.-luokkalaisille

2. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin liikunnallisen leikin myötä.

Jokamiehenoikeudet-leikki

Sisätehtävät

1. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin ja askarrellaan julistekollaasi.

Jokamiehenoikeudet-juliste

2. Älylaitteilla pelattava Kahoot!-visailu. Avaa getkahoot.com ja valitse jokamiehenoikeuksia käsittelevä kysely!

Ohjeet kahoot!-visaan

3. Tutustutaan jokamiehenoikeuksiin draaman keinoin.

Jokamiehenoikeudet-näytelmä

Kalastus

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää, mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan ja kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Rakenna kalastusväline ja kokeile sitä!

Kalastusvälineen tekeminen

2. Tutustu suomalaisten rapujen elämään ja leiki rapuhippaa!

Rapuhippa

Sisätehtävät

1. Kalojen tunnistusta pelin avulla.

Kalakortit

2. Tutustu suomalaisten kalojen elämään ja kirjoita siitä runo!

Kalajuttuja ja runonlausuntaa

Luonnossa liikkuminen

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Ulkotehtävät 

1. Ympäristötaideteos: Suunnitelkaa ja toteuttakaa taidetta ulkoa löytyvistä materiaaleista. Kerratkaa jokamiehenoikeudet ennen taiteiluun ryhtymistä!

Ympäristötaideteos

2.  Etsi lähialueella sijaitseva geokätkö!

Geokätköily

3. Opetellaan tekemään havaintoja ja rauhoittumaan luonnossa

        Hetki metsässä

4. Opetellaan tunnistamaan eläinten syömäjälkiä

        Luonnon ravintola

5. Harjoitellaan kartan tulkintaa ja maaston tuntemusta

        Kolmiulotteinen kartta

6. Tarkastellaan luontoa uudesta näkökulmasta

        Peilikuva luonnosta

7. Tutustutaan luontoon, opetellaan lajintuntemusta ja kehitetään tarkkaavaisuutta

        Luonnontutkija

8. Opetellaan ympäristön havainnointia ja harjoitellaan kysymysten tekemistä liikunnallisen tehtävän avulla

        Jatkuva luontopolku

9.  Opetellaan ilmansuuntia liikunnallisen leikin avulla.

Ilmansuuntaleikki

Sisätehtävät

1. Laululeikin avulla opitaan, miten pitää toimia, jos kohtaa karhun.

Karhunmetsästys-laululeikki

2.  Mitä metsä merkitsee minulle? Kirjoita kirjoitelma aiheesta!

Minun metsäni -kirjoitelma

3. Tutkitaan lähiluonnossa tapahtuvia vuodenaikoihin liittyviä muutoksia

Vuodenaikaisseuranta

Riistanhoito

Valitse kaksi sisätiloissa suoritettavaa tehtävää ja yksi ulkona suoritettava tehtävä.

Jokaisen tehtävän kohdalta löytyvät ohjeet, joista selviää, mitä tehtävässä opitaan, mitä tarvikkeita tarvitaan ja kuinka kauan tehtävän tekeminen vie aikaa.

Ulkotehtävät

1. Rakennetaan linnunpönttö ja seurataan sen asukkaita.

Linnunpönttö

2. Tutustutaan ekologiseen tasapainoon liikunnallisen leikin avulla

       Oh deer! – leikki hirvieläinten ekologiasta

3. Suurpedot mobiililuontopolku - voidaan toteuttaa maastossa, mutta myös sisätiloissa

       Suurpedot-mobiililuontopolku

4. Opetellaan tunnistamaan kotiseudun lintulajistoa ulkona luonnossa.

Linturetki

Sisätehtävät

1. Pieni eläinhavaintotutkimus, jossa oppilaat oppivat keräämään aineistoa sekä tutustuvat riistalaskentoihin ja Suomen nisäkkäisiin.

Eläinhavaintotutkimus

2. Kuunnellaan Suomen metsien ja vesistöjen linnuston laulunäytteitä euroviisuhengessä.

Riistalintujen Euroviisut

3. Tunnistetaan nisäkkäitä pelin avulla.

Nisäkäskortit

4. Tunnistetaan lintuja pelin avulla.

Lintukortit