Eräkummitoiminnassa pyrimme tukemaan ajatusta, jossa lapset viedään luokasta luontoon oppimaan, näkemään ja saamaan kokemuksia. Alla olevat materiaalit ovat vapaasti opettajien ja ohjaajien käytettävissä. Pyrimme kehittämään materiaalia sekä tuomme sivustolle muiden toimijoiden ja opettajien hyväksi kokemia käytäntöjä.

OPAS ERÄTAITOKIPAILUN JÄRJESTÄMISEEN

Erätaitokilpailu-ABC - järjestä eräaiheinen kilpailu eri ikäryhmille

Opas Eräkurssin järjestämiseen

Eräkurssi-ABC - järjestä eräaiheinen valinnaiskurssi alakoulun 5.-6.-luokkalaisille

ERÄKULTTUURIOHJELMAt

Eräkulttuuriohjelma 1.-3.-luokkalaisille

Eräkulttuuriohjelma 4.-6.-luokkalaisille

Eräkulttuuriohjelma yläkoululaisille: kalastus ja vesiympäristö

Eräkulttuuriohjelma yläkoululaisille Ohjelma1

Eräkulttuuriohjelma yläkoululaisille Ohjelma 2

Eräkulttuuriohjelma lukiolaisille

EKosysteemipalvelut-aineistokokonaisuus

Infoa, ohjeita ja taustaa

0. Tee se itse -ekosysteemi

1. Järjestä ekosysteemipalvelut oikein

2a. Suunnistustehtävä

2b. Tunnista ekosysteemipalvelut

2c. Valokuvaa ekosysteemipalveluja

3a. Ketjureaktio

3b. Toiminnalliset ryhmät

Xa. Luontokappaleen haastattelu

Xb. Vedenpuhdistus

Riistakortit

Ohjeet riistakorttien käyttöön

Riistakortit

Kysymyslomake 3.-4.lk

Kysymyslomake 5.-6.lk

Kysymyslomake 7.-8.lk

Vastaukset 3.-4.lk

Vastaukset 5.-6.lk

Vastaukset 7.-8.lk

MUUTA OPETUSMATERIAALIA Ja Linkkejä

Eräpassi - tehtäväkokonaisuus lapsille ja nuorille

Metsähallituksen luontoon oppimaan -sivusto

Retkeilyn ABC

Suomen Riistakeskuksen opetusmateriaalit

Riistavisa-nettipeli

Metsästäjäliiton Nuorisotoiminnan ABC

MAPPA-materiaalipankki

Haltian luontokoulu

Partiolaisten metsäohjelma

Riistakoulu - uusi oppimissivusto riistaeläimistä

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön ylläpitämä karttapalvelu lähikalastuspaikoista

Suomen Ladun Luokasta luontoon -materiaali

Helsingin kaupungin ympäristökasvatusmateriaalia

Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli 

Metsäyhdistyksen Opeta & opi -materiaalit

4H:n TOP-tehtäväpankki

KIRjavinkkejä

Ympäristö- ja eräkasvatukseen soveltuvaa kirjallisuutta