Itkuvirsi = yleensä improvisoitu valitusruno, jossa purkautuu niin itkijän oma paha olo kuin koko yhteisönkin suru. Vienan Karjalassa itkemistä kutsutaan äänellä itkemiseksi.

Patvaska = Puhemies ja häämenojen ohjaaja

Hete = Suonsilmäke, jonka vesi on yleensä puhdasta ja juomakelpoista. Hetteen ympärillä esiintyy usein hyvin lakkoja.

Praasniekka = Ortodoksisen kirkon temppelijuhla. Käytetään myös yleisnimityksenä kirkollisesta juhlapäivästä.

Tsasouna = termiä käytetään ortodoksisesta rukoushuoneesta. Sana tulee venäläisestä sanasta tšasovnja, joka tarkoittaa kappelia.

Passipoitella = Kiitellä

Polsteri = Tarkoittaa yleensä patjaa, joka oli täytetty esimerkiksi järviruo’on tähkäpäillä, pohjoisempana polsteri-sanaa käytettiin usein tyynystä.

Syömmikkö = Kainuun murretta ja tarkoittaa pahankurisuudessaan itsepäistä ihmistä.

Maaemo = Vanhoissa uskomuksissa talonhaltija, joka hallitsi taloa ja varmisti, että asiat ovat kunnossa niin talon ihmisillä kuin karjallakin. Maaemoa pidettiin talon hyvänä henkenä, jota kunnioitettiin ja pidettiin hyvänä.

Metsänhaltija = Metsänhaltija, tai metsänmies, oli suomalaisessa kansanperinteessä metsässä asustava henki, joka saattoi ottaa eri eläimen muodon. Metsänhaltija piti huolen, että metsää kunnioitettiin ja saneli mitä metsä milloinkin antaa tai jopa pahimmassa tapauksessa ottaa.

Syötärakka = Äärimmäisen pahaluonteinen vanhempi naispuolinen olento, joka saattoi vaellella kylän laitamilla.

Maamo = Runollinen muoto äidille tai emolle.

Kalma = Itse kuolemaa tai kuolemaan liittyviä taikavoimia tarkoittava sana.