Siirry pääsisältöön

Ampuniekka

Taitava ampuja tai riistan saalistaja

Hiidenkivi

Siirtolohkare, jota jääkauden aikaiset mannerjäät ovat liikutelleet.

Hiilimiilu

Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma. Hiilen polttoon tarvittiin paljon tilaa ja puuta, sen vuoksi valittiin hyvä korpi, johon suuri miilu rakennettiin. Näin raaka-aine eli puut olivat lähellä, eikä miilusta vapautuva savu ollut haitaksi muille ihmisille.

Isojako

Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla Suomessa tehty maan jyvitykseen perustunut lohkojako. Jako pyrki yhdistämään talojen maat suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Joutsimies

Jousimies tai sotalaivan perämies

Kaskiröykkiö

Kaskiviljelyn yhteydessä muodostettu kiviröykkiö, joka voi olla taidokkaastikin ladottu. Röykkiöitä kutsutaan myös kaskiraunioiksi.

Kärripolku

Kärrypolku

Miilumaja

Miilunpolttajan taukopaikka. Miilua oli vahdittava ympärivuorokautisesti noin kolmen viikon ajan, minkä vuoksi miilun lähettyville rakennettiin yleensä saunoja tai majoja, joissa miilunpolttajat saivat levätä vahtivuorojensa välissä.

Sysimiilu

Hiilimiilu. Sysi on vanhaa suomea ja tarkoittaa hiiltä.

Tervahauta

Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma, johon ladottiin kerroksittain suuret määrät puuta ja poltettiin. Terva toimi Suomen tärkeimpänä vientituotteena 1700-luvulla.

Teräinen vilja

Teräinen vilja tarkoitti ennen vanhaan viljavaa tai täysjyväistä eli ohraa tai ruista.