Ampuniekka Taitava ampuja tai riistan saalistaja
Hiidenkivi Siirtolohkare, jota jääkauden aikaiset mannerjäät ovat liikutelleet.
Hiilimiilu Puuhiilen valmistukseen käytetty rakennelma. Hiilen polttoon tarvittiin paljon tilaa ja puuta, sen vuoksi valittiin hyvä korpi, johon suuri miilu rakennettiin. Näin raaka-aine eli puut olivat lähellä, eikä miilusta vapautuva savu ollut haitaksi muille ihmisille.
Isojako Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla Suomessa tehty maan jyvitykseen perustunut lohkojako. Jako pyrki yhdistämään talojen maat suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Joutsimies Jousimies tai sotalaivan perämies
Kaskiröykkiö Kaskiviljelyn yhteydessä muodostettu kiviröykkiö, joka voi olla taidokkaastikin ladottu. Röykkiöitä kutsutaan myös kaskiraunioiksi.
Kärripolku Kärrypolku
Miilumaja Miilunpolttajan taukopaikka. Miilua oli vahdittava ympärivuorokautisesti noin kolmen viikon ajan, minkä vuoksi miilun lähettyville rakennettiin yleensä saunoja tai majoja, joissa miilunpolttajat saivat levätä vahtivuorojensa välissä.
Sysimiilu Hiilimiilu. Sysi on vanhaa suomea ja tarkoittaa hiiltä.
Tervahauta Männyn tervan valuttamiseen käytetty, maahan kaivettu uunimainen rakennelma, johon ladottiin kerroksittain suuret määrät puuta ja poltettiin. Terva toimi Suomen tärkeimpänä vientituotteena 1700-luvulla.
Teräinen vilja Teräinen vilja tarkoitti ennen vanhaan viljavaa tai täysjyväistä eli ohraa tai ruista.