Luonto ei tunne rajoja -seminaari

Suomen nisäkäslajisto on aivan äskettäin monipuolistunut uudella lajilla ja monen aikaisemmin saapuneen tai maahamme istutetun lajin kannat vahvistuvat. Alati muuttuvassa luonnossa eläinkantojen seuranta ja kannanhoito törmää uusiin haasteisiin. Esimerkiksi suojelualueilla pienpetokantojen rajoittaminen on helpottanut etenkin vesilintujen tilannetta, toisaalta nykyinen lainsäädäntö ja käytänteet saattavat joskus jopa hankaloittaa arvokkaiden luontokohteiden suojelua.

Samaan aikaan kaupungit houkuttelevat yhä runsaslukuisempaa nisäkäslajistoa, tarjoten samalla positiivisia luontokokemuksia ihmisille. Mutta voidaanko eläinkantoja tarvittaessa ohjailla tiheästi asutuilla alueilla, joissa ihmisen ja eläinten kohtaamiset ja samalla myös ristiriitatilanteet arkipäiväistyvät?

Metsähallituksen Luonto- ja Eräpalvelut sekä ympäristötiedon foorumi järjestävät yhteisen seminaarin, jossa keskitytään näihin haasteisiin. Tilaisuudessa perehdytään suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteisiin käytännön esimerkkien kautta ja pohditaan nisäkkäiden kannanhoitoa kaupungeissa. Pureudumme erityisesti uusiin tietotarpeisiin.

Aika: 19.11.2019 klo 8.30 - 12.00
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Helsinki

Tutustu ohjelmaan ja aikatauluun (www.ymparistotiedonfoorumi.fi) >