Hallitus esittää, että paikalliset kalastajat saisivat jatkossa ostaa kausiluvan jokikohteille Ylä-Lapissa. Tällä hetkellä paikalliset ovat ostaneet vuorokausilupia. Ulkopaikkakuntalaiset voisivat jatkossa ostaa kohdekohtaisia vuorokausilupia, kuten tälläkin hetkellä.

Hallituksen esitys on nyt valiokuntakäsittelyssä. Eduskunnan lähetekeskustelun perusteella lakiesitys lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Valiokuntien jälkeen lakiesitys etenee eduskunnan päätettäväksi. Kalastuslupien myynnin ajankohdista tiedotetaan eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Hallituksen esittämä kuntalaisen kausilupa olisi omakustannehintainen aikuisille ja alle 18-vuotiaille ilmainen. Se koskisi vapakalastusta taimenen ja lohen nousualueilla oman kunnan alueella Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Hallituksen esityksen mukaan kausilupaan tulisi ehtoja, joilla varmistetaan kalastuksen kestävyys. Hinta määritellään maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksessa.

Ulkopaikkakuntalaiset ostaisivat edelleen kohdekohtaisia vuorokausilupia lohen ja taimenen nousualueiden jokiin.

Muille valtion vesialueille paikalliset voivat hankkia Metsähallitukselta maksuttoman kalastusluvan kuten tähänkin saakka.