Villisikaa saa metsästää myös valtion mailla. Villisian metsästysoikeus sisältyy hirvenmetsästyksen aluelupiin, pienriistalupiin ja metsästysalueiden vuokrasopimuksiin.

Villisian levinneisyys painottuu Suomessa alueille, joilla valtion maiden osuus on vähäinen. Villisian metsästys on kuitenkin mahdollista myös valtion metsästysalueilla.

Villisika on sisällytetty hirvenmetsästyksen aluelupiin ja kaikkiin pienriistalupiin. Myös Metsähallituksen kanssa tehty metsästysalueen vuokrasopimus sisältää villisian metsästysoikeuden muutamia luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta. Metsästysoikeus kirjataan vielä vuokrasopimuksiin niiden seuraavan päivityksen yhteydessä. Lisätietoa asiasta saa sopimuksen tehneeltä eräsuunnittelijalta.

Lue lisää hirvenmetsästyksen alueluvista >
Lue lisää pienriistaluvista >
Etsi alueesi eräsuunnittelija >