Metsähallituksen tutkimuksessa Saaristomeren ja Pohjanlahden hylkeenmetsästys- ja kalastusalueista kartoitettiin metsästäjien ja kalastajien tärkeiksi kokemia alueita yhdessä alueiden käytön ja kehitystarpeiden kanssa. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella elo-lokakuun aikana 2017.

Tärkeimmät hylkeenmetsästysalueet sijoittuvat Merenkurkun alueelle, samoin vapaa-ajan verkkokalastajien tärkeät pyydyskalastuspaikat. Tärkeät vapakalastusalueet puolestaan sijoittuvat melko tasaisesti Kokkolasta Turkuun ulottuvalle rannikkoalueelle. Hylkeenpyyntiä harjoitetaan kalastusta useammin ryhmässä, ja metsästysreissulla myös viivytään pitempään.

Kaupalliset kalastajat harjoittavat verkkokalastusta pitkin rannikkoaluetta Porista Ouluun. Rysäkalastuksen tärkeimpiä alueita ovat Porin, Vaasan, Kokkolan ja Oulun vesialueet. Rysä- ja verkkokalastusalueet ovat osin samoja, mutta rysäkalastus on selvemmin painottunut kaupunkien rannikoille. Lohen ajosiimakalastus painottuu täysin Porin edustan ulkovesille, ja troolausta harjoitetaan Turunmaan saaristossa ja Perämeren pohjukassa.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään valtion alueiden käytön ja hyödyntämisen suunnittelussa.

Tutustu tutkimukseen >>