Urosteeren ja -metson metsästys on pitkästä aikaa mahdollista rajatulla alueella vielä 20.-31.1.2020. Tammikuun lopulle alustavasti varatut lupakiintiöt myytiin useilla Metsähallituksen lupa-alueilla loppuun jo syksyn aikana. Monille lupa-alueille voidaan kuitenkin siirtää lisää lupia syksyllä käyttämättä jääneestä kiintiöstä. Käyttämättä jääneiden lupien siirtäminen syksyltä tammikuulle ei vaaranna lajien ekologisesti kestävää metsästystä.

Myynti alkaa maanantaina 16.12.2019 klo 9.00 verkkokaupassa ja puhelinpalvelussa 020 69 2424.

Katso myyntiin tulevat lisäkiintiöt lupa-alueittain (PDF, 66 kt) >

Huomaathan, että lupamyynti on näiden lupa-alueiden osalta suljettuna maanantaiaamuun klo 9.00 asti.

Tarkista myös saako lupa-alueella metsästää sekä urosteertä että -metsoa vai ainoastaan teertä (PDF, 70 kt) >

Talvijahdissa huomioitavaa

Talvijahtiin lähtevän on syytä varautua siihen, ettei valtion ylläpitämiä metsäautoteitä aurata erikseen metsästystä varten. Aurattujakin metsäautoteitä käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei autoja parkkeerata tiealueelle niin, että se haittaa muuta liikennettä. Erityisesti metsänkorjuu- ja kuljetuskalusto tarvitsevat henkilöliikennettä leveämmän vapaan kulkuväylän. Latvalinnustukseen ei muutenkaan kuulu moottoriajoneuvojen hyödyntäminen. Muista varautua tammikuun haastaviin keleihin asianmukaisin vaattein ja varustein!

Teeren talviruokinta ei ole Metsähallituksen lupa-alueilla sallittua. Teeren talviruokinta oli varsin yleistä vielä 1980-luvulla, mutta innostus siihen hiipui, kun sen vaikutuksista saatiin tutkimustuloksia. Tutkimusten mukaan ruokinnasta on lisääntyvän petopaineen vuoksi teerikannalle pikemminkin haittaa kuin hyötyä.


Kuva: Mikko Rautiainen, Metsähallitus