Metsähallitus aloittaa pienriistan metsästyslupien myynnin maanantaina 3.6., jolloin myyntiin tulevat luvat Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa sijaitseville lupa-alueille. Tästä eteenpäin lupamyynti etenee porrastetusti. Alueet ja myynnin aloituspäivät voi tarkistaa pienriistasivuilta.

Tarkista myynninaloituspäivät!

Metsähallitus mitoittaa valtion metsästysalueiden lupamyynnin riistakantojen vuotuisen vaihtelun mukaan. Vain osa kiintiöpäätöksessä ilmoitetuista metsästysluvista asetetaan myyntiin kesäkuusta alkaen. Lisää lupia tulee myyntiin elokuussa, jolloin niiden kokonaiskiintiön ratkaisee kanalintukantojen kehitys. Riistalaskentojen osoittaessa hyvää tai tavanomaista lintukantaa, lupia tulee aina myyntiin lisää. Heikon lintusyksyn aikana syksyn lupamyynti on rajoitetumpaa.

Keskeinen osa suomalaista metsästyksen säätelyjärjestelmää ovat kaikkia metsästäjiä koskevat metsästysajat. Mikäli jonkin riistaeläimen kanta vaarantuu, lajin metsästys voidaan kieltää määräajaksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Vuotuisen arvion metsäkanalintujen metsästyksen rajoitustarpeista valmistelee Suomen riistakeskus. Arvio perustuu kesän riistalaskentojen tuottamiin kanta-arvioihin. Jos laskennat osoittavat lintukantojen olevan alamäessä, rajoituksia voidaan antaa jo samalle syksylle. Tuolloin ne kohdistetaan ensisijaisesti kauden loppuosaan.

Metsähallitus myy metsästyslupia kesämyynnissä tänä vuonna ainoastaan 10.9.–15.10. väliselle jaksolle. Järjestelyllä pyritään vähentämään lupien ylimääräisiä peruuttamisia, mikäli metsästysaikoja joudutaan lyhentämään. Elokuussa lupia myydään mahdollisuuksien mukaan myös 15.10. jälkeiselle metsästysajalle.

Jos metsäkanalintujen täydellinen metsästyskielto asetetaan sellaiselle alueelle ja ajalle, jolle on myyty metsästyslupia, metsästäjän ei tarvitse kantaa huolta lupiin sijoitettujen rahojen menettämisestä. Maksetut rahat palautetaan täysimääräisenä ministeriön asetuksen vahvistamisen jälkeen. Lupa voidaan myös vaihtaa sellaiselle metsästysalueelle tai ajankohdalle, jossa metsästys on sallittua ja lupakiintiö ei ole täynnä.

Muutoksia vuoden 2013 lupamyynnissä:

Lupamyynti uudessa numerossa 020 69 2424
Kaikki info ja verkkokauppa uusilla nettisivuilla eraluvat.fi
Kännykkälupia voi alkaa ostaa automaattinumeroista tiistaina 11.6.
Posion lupien myynti siirtyi toiselle päivälle