Eräluvat.fi:n karttaupotteiden taustakartat on päivitetty. Osa kartoista näkyy toistaiseksi eri mittakaavassa kuin aiemmin. Erilaisesta näkymästä huolimatta kartat toimivat tavalliseen tapaan.

Eräluvat.fi:n karttaikkunat pohjautuvat Metsähallituksen Retkikartta.fi-palveluun, jonka taustakartat on juuri päivitetty. Muutoksesta johtuen osa Eräluvat.fi:n karttanäkymistä asemoituu eri tavoin kuin ennen. Osa kartoista saattaa esimerkiksi näyttää aluksi hyvin laajan alueen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta karttojen toimivuuteen. Päivitystyö ja karttojen näkymien kohdistaminen jatkuu vielä.

Päivityksessä saatiin myös uusi toiminto: karttaikkunassa voi nyt valita taustakartaksi joko maastokartan tai opaskartan. Vaihtaminen tapahtuu valikon viimeisestä, päällekkäisiä tasoja muistuttavasta kuvakkeesta.