Metsästyksen saalispalautetta koskevia sähköpostiviestejä aletaan lähettää metsästysasiakkaille viikosta 43 alkaen. Viestit otetaan käyttöön sekä pienriistan kausilupien että vuorokausilupien osalta.

Vuorokausiluvan ostaneet saavat ensimmäisenä metsästyspäivänä linkin omaan saalispalautelomakkeeseensa. Saalispalautetta voi täydentää niin usein kuin se on tarpeen. Tällä metsästyskaudella, kun järjestelmää vielä pilotoidaan, saalispalautetta voi antaa 30.4.2020 asti. Jatkossa vuorokausilupien saalispalaute tulee jättää kahden viikon kuluessa luvan päättymisestä. Jos saalispalautetta vuorokausilupaa koskien ei ole annettu, järjestelmä lähettää muistutusviestin.

Myös ne asiakkaat, joilla on ollut metsästyslupa aiemmin tänä syksynä ja jotka eivät ole vielä antaneet saalispalautetta, tulevat saamaan muistutusviestin.

Pienriistan kausiluvan hankkineet metsästäjät saavat niin ikään lupakohtaisen linkin saalispalautteen antamista varten. Metsästyskauden edetessä muistutuksia kausiluvan hankkineille lähetetään useampia, sillä saaliskirjauksia voi tehdä koko kauden ajan.

Jos metsästäjä on ostanut samalla kertaa lupia myös muille, tulee hänen huolehtia, että saalispalaute annetaan kaikista luvista. Kaikkien lupien saalispalaute voidaan antaa saman linkin kautta, joten sähköpostitse tulleen muistutusviestin voi välittää eteenpäin. Muistutusviestejä lähetetään, kunnes jokaisesta saman tilauksen luvasta on annettu saalispalaute.

Metsästyslupaan liittyvä saalisilmoitus on metsästyslain 46 §:n mukaisesti metsästäjän velvollisuus. Tästä syystä saalispalautemuistutus lähetetään automaattisesti kaikille luvan hankkineille.