Metsähallituksen metsästysalueet sijaitsevat yleensä alueilla, jotka ovat metsätalouskäytössä olevaa monikäyttömetsää. Tämä tarkoittaa, että alueilla tehdään myös hakkuita. Avoin karttatieto antaa metsästäjälle mahdollisuuden tutustua alueen tilanteeseen etukäteen.

Metsäkeskuksen Metsänkäyttöilmoitukset-karttapalvelu perustuu metsänomistajien lakisääteisiin metsänkäyttöilmoituksiin. Metsänkäyttöilmoitus tulee tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuuta. Ilmoitus on voimassa kolme vuotta. Karttapalvelusta löytyvät omilta välilehdiltään kaikki metsänkäyttöilmoitukset ja voimassa olevat ilmoitukset.

Linkki karttapalveluun on lisätty kaikkien pienriista-alueiden kohdesivuille Eräluvat.fi:ssä.

Karttapalvelun käyttäjän kannattaa huomata, että kartalla näkyy ainoastaan, milloin ilmoitus on tehty, ei varsinaisen hakkuun tarkkaa ajankohtaa. Käytännössä siis kolmen vuoden sisällä ilmoitetuista hakkuista osa on jo toteutettu ja osa on vielä toteutumatta. On myös mahdollista, että ilmoituksesta huolimatta hakkuuta ei toteuteta lainkaan.

Hyvä apu alueen maiseman arvioinnissa on myös Metsähallituksen Retkikartta.fi-palvelu, jossa karttatasoksi voi valita metsästysalueet ja taustakartaksi ilmakuvan. Retkikartta käyttää Maanmittauslaitoksen aineistoa, joka muodostuu eri vuosien ilmakuvista. Osoitteesta maanmittauslaitos.fi/maastotiedonkeruu voi tarkistaa, miltä vuodelta juuri tarkastellun alueen ilmakuva on. Retkikartassa on nähtävissä myös esimerkiksi luonnonsuojelualueet, joilla metsätaloutta ei harjoiteta.