Metsähallitus kerää lupa-alueillaan metsästäneiltä saalispalautetta. Esimerkiksi kanalintujen metsästyksen saalispalautteiden antaminen on nyt ajankohtaista.

Saalispalautteita toivotaan ensisijaisesti nettilomakkeella ja toissijaisesti luvan mukana tulleella paperilomakkeella. Palautejärjestelmästä saattaa tulla muistutusviestejä, vaikka saalispalaute olisikin jo annettu, pahoittelemme sitä.

>> Metsähallituksen saalispalaute -nettilomake

Palautetta varten on hyvä ottaa selville luvan tilausnumero sekä lupa-alueen numero: ne löytyvät Erälupien lupadokumenteista, esimerkiksi laskusta. Saalispalautteen voi antaa myös ilman lupa-alueen numeroa, jolloin alueen tiedot täytetään itse.

Kun on kyse ryhmälupien saalispalautteesta, tulee huomata muutama seikka: Vain luvan tilaaja käyttää tilausnumeroa saalistietojen antamisessa - luvanhaltijat antavat henkilökohtaiset saalistiedot ilman tilausnumeroa. Saalistietoja ei saa ilmoittaa könttäsummina, koska se vääristää tilastoja.

Palautteet tallentuvat Riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmään (RSSJ), joka hyödyntää saalispalautteiden lisäksi Luonnonvarakeskuksen arvioimia riistakantatietoja. Kerättäviä tietoja käytetään metsästyksen paikalliseen mitoittamiseen, lisäksi tilastoista koostetaan raportteja esimerkiksi tiedotusta ja tutkimusta varten.

Annathan palautetta, vaikka et olisi saanut saalista lainkaan. Samalla lomakkeella voit antaa myös sanallista palautetta esimerkiksi siitä, miten metsästystä pitäisi kehittää.

Tavoitteenamme oli ottaa uusi palautejärjestelmä käyttöön tänä syksynä. Erinäisten viivästysten takia se ei kuitenkaan ole vielä ollut mahdollista. Kiitos kärsivällisyydestänne. Saalispalautteen antaminen tavalla tai toisella on erittäin tärkeää kestävän metsästyksen ylläpitämiseksi.

>> Lisätietoja saalispalautteista