Metsähallituksen entinen koko maan vapalupa on jaettu viideksi vapa-alueeksi. Ne löytyvät nyt muiden vapa-alueiden joukosta kohdetiedoilla: 3410 Itä-Lappi, 2410 Länsi-Lappi, 5411 Pohjanmaa ja Kainuu, 7413 Etelä-Suomi sekä 7412 Merialueet.

Entistä Metsähallituksen "koko maan vapalupaa" ei pidä sekoittaa valtion kalastonhoitomaksuun, joka säilyy ennallaan vuonna 2017.

Metsähallituksen kalastusluvat ovat vain valtion vesille ostettavia kalastuslupia. Metsähallituksen vapalupia myydään lähinnä niille valtion vesialueille, joilla ei saa vapakalastaa pelkällä kalastonhoitomaksulla. Tällaisia ovat muun muassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikat.

Osa Metsähallituksen vapaluvista kattaa laajempia alueita, mutta osaan kuuluu vain yksittäisiä joki- tai järvikohteita.

Nyt viideksi pienemmäksi vapaluvaksi pilkotut luvat kattavat laajoja valtion vesialueita. Laajemmat vapa-alueet sopivat paljon liikkuville kalastajille tai muun muassa vetouistelijoille, sillä alueellisissa vapaluvissa on yleensä sallittu usean vavan käyttö niin sanotuilla seisovilla vesillä, kuten järvillä tai merialueilla. Vapa-alueen lupaehdoista selviää, onko alueen vesillä mahdollista käyttää useampaa vapaa ja onko vetouistelu mahdollista.

Tutustu uusiin vapa-alueisiin:

3410 Itä-Lappi

2410 Länsi-Lappi

5411 Pohjanmaa ja Kainuu

7413 Etelä-Suomi

7412 Merialueet

Uusissa vapa-alueissa voi olla mukana vesiä, joilla kalastajat voivat kalastaa yhdellä vavalla, kun maksavat valtion kalastonhoitomaksun. 17-vuotiaat ja nuoremmat tai 65-vuotiaat ja vanhemmat voivat kalastaa näillä vesillä ilman erillisiä lupia tai maksuja. Kaikki vedet, joissa voi kalastaa yhdellä vavalla pelkällä kalastonhoitomaksulla eli joissa ei tarvita muita lupia, voi tarkistaa ELY-keskusten ylläpitämästä Kalastusrajoitus.fi-palvelusta.

Metsähallituksen vapaluvissa ovat kuitenkin mukana myös vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikat, joissa pelkästään kalastonhoitomaksulla ei saa kalastaa.