Metsähallituksen alueilla saa jatkossa käyttää hauleja, jotka korvaavat lyijyn. Pienriista-alueilla ei ole aiemmin saanut käyttää patruunoita, joiden haulit ovat kovaa volframia, terästä tai rautaa.

Kovat haulit saattoivat aiheuttaa ongelmia sahoilla, joihin toimitettiin puita Metsähallituksen alueilta. Metsätalous Oy:n johtoryhmä on kuitenkin päättänyt luopua käyttökiellosta. Metsätalous Oy:n päätöksen perusteluissa todetaan käyttökiellon uudelleen arvioinnin tulleen ajankohtaiseksi, kun Euroopan kemikaaliovirasto valmisteli esityksen lyijyhaulikiellon laajentamisesta kaikkia turvemaita koskevaksi.

Lyijy on yksi haitallisimmista ympäristömyrkyistä, ja sen käytön asteittainen vähentäminen on tarpeellista.